Transport ponadgabarytowy

Czym jest transport ponadgabarytowy?

Nietrudno się domyślić, że transport ponadgabarytowy, zwany też transportem niestandardowym lub ponadnormatywnym musi dotyczyć ładunków o stosunkowo dużych rozmiarach albo znacznym ciężarze. Jest tak w istocie, a wyznaczniki dolnych granic, powyżej których mówimy o takich właśnie ładunkach, są określane z jednej strony ogólnymi przepisami o ruchu drogowym, a z drugiej lokalnymi limitami obciążeniowymi dla konkretnej drogi.

Transport ponadgabarytowy w ogólnym zarysie

Z tego co napisaliśmy powyżej, wynika to, że z całą pewnością transport ponadnormatywny nie dotyczy ładunków masowych, bo te nie mają konkretnych wymiarów, a sam ich ciężar, nawet dowolnie duży może być dzielony i przewożony większą liczbą mniejszych pojazdów. Inaczej sprawy mają się z takimi obiektami jak na przykład wielkie maszyny budowlane, a wśród nich między innymi koparki wyburzeniowe, spycharki, walce wibracyjne czy dźwigi, a dalej elementy urządzeń przemysłowych, turbiny bloków energetycznych, transformatory energetyczne, silosy, czy też nawet jakieś jachty lub inne większe łodzie, a więc z takimi konstrukcjami, których nie można ze względów technicznych lub ekonomicznych rozebrać na mniejsze fragmenty.

Nie wchodząc nadmiernie w szczegóły, wystarczy, gdy powiemy, iż ładunkami ponadnormatywnymi nazywamy w transporcie te mierzalne obiekty, które przekraczają następujące graniczne parametry: waga 42 tony, wysokość 400 cm, szerokość 250 cm i długość 1600 cm. O tym, jakie konsekwencje z powyższego wynikają i jak należy organizować transport ponadgabarytowy, opowiadali nam specjaliści z firmy Grupa Tree z siedzibą w miejscowości Baniocha niedaleko Warszawy, przedsiębiorstwa świadczącego na co dzień usługi transportowe, lecz też wynajmującego sprzęt budowlany oraz realizującego wyburzenia i roboty ziemne.

Transport ponadgabarytowy w praktyce

Oczywiście nasi czytelnicy wiedzą doskonale, że każdy transport ponadnormatywny jest inny i każdy musi być indywidualnie zaplanowany. Na przetransportowanie obiektu ponadgabarytowego musi być wydane specjalne zezwolenie. Już tutaj napotykamy na pierwsze komplikacje. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym przewiduje aż siedem kategorii takich zezwoleń w zależności od wielkości przekroczenia wymienionych przez nas wyżej norm; zezwolenie może być wydane przez właściwego zarządcę drogi, starostę, starostę i jednocześnie przez naczelnika Urzędu Celnego albo przez GDDKiA. Zezwolenie powinno określać, prócz gabarytów transportowanego obiektu także czas trwania całej operacji, dokładny opis trasy wraz z liczbą przejazdów, informację o pojeździe realizującym transport oraz ewentualne nakazy przystosowania infrastruktury drogowej, a w razie potrzeby także sposób pilotowania.

Inna komplikacja związana z takimi transportami wynika z odrębności przepisów regulujących te zagadnienia w różnych krajach europejskich; w transporcie międzynarodowym należy uzyskać zezwolenie z każdego kraju, przez który obiekt ponadgabarytowy jest przewożony.

Reasumując rzecz, możemy powiedzieć, że transport ponadgabarytowy jest zadaniem bardzo trudnym i złożonym pod względem logistycznym, tak ze względu na sprawy techniczne jak i uwarunkowania prawne.

Jeśli możemy cokolwiek naszym czytelnikom podpowiedzieć, to radzilibyśmy im, by w razie potrzeby powierzali transport obiektów ponadnormatywnych jedynie sprawdzonym firmom transportowym, które mają w tego typu operacjach odpowiednią wiedzę i doświadczenie.

Materiał partnera