księga przychodów i rozchodów

Czym jest księga przychodów i rozchodów?

Podatkowa księga przychodów i rozchodów to istotny element uproszczonej ewidencji księgowej. Współcześnie księga przychodów i rozchodów prowadzona jest zwykle online, co skraca czas wprowadzania do niej danych. Ponadto, księga online umożliwia automatyczne generowanie zestawień na użytek wewnętrzny firmy oraz na potrzeby rozliczenia z fiskusem. Czym dokładnie jest księga przychodów i rozchodów? Wyjaśniamy!

Co to jest księga przychodów i rozchodów?

Księga przychodów i rozchodów służy do księgowania wszystkich operacji gospodarczych mających miejsce w firmie. Może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej. Należy ją założyć w dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej. Przychody ujmowane są w dacie uznania przychodu, czyli w momencie wydania rzeczy lub wykonania usługi. Z kolei zakup jest zapisywany w momencie wystawienia faktury. Księgę należy uzupełniać starannie, rzetelnie i systematycznie. Szczególną uwagę należy zwrócić na poprawność wszystkich wprowadzanych danych. Kompleksowa księgowość polega na bieżącym ewidencjonowaniu sprzedaży i zakupów dotyczących działalności. Do księgi wprowadza się wszystkie przychodu, zakupy towarów i materiałów, a także koszty uboczne. Do KPiR muszą trafić także wydatki nie udokumentowane fakturami VAT, takie jak wynagrodzenia dla pracowników. Trafiają tam też pozostałe koszty, jak polisy ubezpieczeniowe i amortyzacja środków trwałych.

Kto może prowadzić księgę przychodów i rozchodów?

Uproszczoną ewidencję w postaci księgi przychodów i rozchodów może prowadzić właściciel pozarolniczej działalności gospodarczej, który wybrał zasady ogólne lub podatek liniowy jako formę opodatkowania przychodu podatkiem dochodowym. KPiR służy również do ewidencji przychodów i rozchodów spółek jawnych osób fizycznych, a także spółek cywilnych i partnerskich. Istnieje limit przychodu ze sprzedaży w poprzednim roku, który wynosi 2 mln euro. Powyżej tego limitu konieczne jest zrezygnowanie z prowadzenia księgi przychodów i rozchodów i przejście na prowadzenie pełnej księgowości. Wiele firm świadczy usługi kompleksowej księgowości, dzięki czemu możesz zlecić ewidencję sprzedaży i zakupów w profesjonalnym księgowym, np. z Biura podatkowo-finansowego Kognitariat. Najwygodniej zdecydować się na formę online, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.

Wśród wielu obowiązków przedsiębiorców, jednym z najważniejszych jest staranne i rzetelne prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów firmy. W zależności od skali działalności, czasu i możliwości finansowych można robić to we własnym zakresie lub zlecić biuru księgowemu.

Materiał partnera