Elektrolizer laboratoryjny

Czym jest i jakie zastosowanie ma elektrolizer laboratoryjny?

Elektrolizery to specjalistyczne, laboratoryjne przyrządy, które służą do analizy ilościowej metali. Działają one na zasadzie zmiany struktury substancji chemicznej zachodzącej pod wpływem zewnętrznego napięcia elektrycznego. Właśnie w taki sposób można oznaczyć cynk, kadm, miedź bądź nikiel. Jak dokładnie działa i jakie ma zastosowanie elektrolizer laboratoryjny?

Elektrolizer laboratoryjny – jego budowa i działanie

Elektrolizer laboratoryjny składa się z metalowej tulei, która umieszczona jest na podgrzewanym stoliku z mieszadłem magnetycznym. Do środka wkłada się zlewkę z elektrolitem, w którym zanurzone są z reguły elektrody wykonane z platyny. Kiedy uruchomi się przepływ prądu, w zlewce zachodzi proces elektrolizy. Jony wędrujące w stronę katody tracą wówczas swój ładunek dodatni. Na podstawie przyrostu elektrody można ocenić, jaki skład ma badania substancja.

Podczas analizy z udziałem elektrolizera laboratoryjnego konieczne jest dobranie odpowiednich parametrów zależnych od badanego środka. Bardzo przydatny jest w tym przypadku panel urządzenia, który umożliwia m.in. regulowanie temperatury, napięcia czy prędkości mieszania. Elektrolizę przeprowadza się stopniowo, zwiększając natężenie prądu. Robi się do aż do momentu, kiedy niebieskie zabarwienie roztworu zniknie.

Jakie jest zastosowanie elektrolizera laboratoryjnego?

Elektrolizery laboratoryjne mogą służyć nie tylko do ilościowej analizy chemicznej. Z ich pomocą można także otrzymywać gazy, np. wodór cząsteczkowy. Elektrolizer sprawdzi się również przy innych syntezach opierających się na redukcji jonów. To sprzęt pomiarowo-laboratoryjny, ale może odgrywać rolę źródła prądu stałego podczas badania właściwości kąpieli galwanicznych. Umożliwia to m.in. zbadanie:

  • wydajności katodowej,
  • zdolności krycia,
  • zdolności mikrowygładzania,
  • wgłębności kąpieli.

Elektrolizer laboratoryjny to sprzęt o szerokim zastosowaniu, dlatego jest niezbędny do pracy pomiarowej. Ich sprawdzonym producentem w Polsce jest WAMED, który tworzy sprzęt laboratoryjny i medyczny. Oprócz elektrolizerów laboratoryjnych firma oferuje również komory klimatyczne, cieplarki medyczne, a także wykonywanie indywidualnych i spersonalizowanych zamówień klientów. WAMED istnieje już od 1949 r., dlatego może pochwalić się dużym doświadczeniem w branży.

Elektrolizer laboratoryjny to niezbędny sprzęt pomiarowy, który wykorzystuje się głównie w laboratoriach. Każdy, kto wykonuje analizę chemiczną, powinien go mieć.

Materiał partnera