akt poświadczenia dziedziczenia

Czym jest akt poświadczenia dziedziczenia?

Jednym z głównych zajęć notariuszy w Polsce jest uczestniczenie w sprawach spadkowych. Chociaż wiele osób podchodzi do sporządzania testamentu z dystansem, to można zauważyć, że na przestrzeni ostatnich lat te tendencje się zmieniają. Coraz większa część społeczeństwa decyduje się na spisanie aktu poświadczenie dziedziczenia. Sprawdź, jak dokładnie wygląda taki dokument i jakie daje prawa.

Czym jest poświadczenie dziedziczenia?

Notarialne poświadczenie dziedziczenia to potwierdzenie, że dany spadkobierca nabył prawa do spadku po osobie, która zmarła i zostawiła po sobie majątek.

Dokument ten po umieszczeniu go w rejestrze, jaki prowadzi Krajowa Rada Notarialna, spełnia dokładnie takie same funkcje oraz ma taką samą moc jak sądowe postanowienie stwierdzające o nabyciu spadku – podkreśla specjalista z Kancelarii Notarialnej.

Dokument poświadczenia dziedziczenia — jak się go sporządza?

Akt poświadczenia dziedziczenia może sporządzić wyłącznie notariusz. Nie ma jednak znaczenia lokalizacja kancelarii. Dokument można sporządzić np. w Krakowie, nawet jeżeli osoba zmarła mieszkała na drugim końcu Polski. Warunkiem jest polskie obywatelstwo zmarłego.

Poświadczenie dziedziczenia przygotowywane jest w formie aktu. W tym celu należy stawić się u notariusza na wcześniej umówioną wizytę, podczas której sporządzone będą konieczne dokumenty. Istotne jest, aby podczas spisywania poświadczenia dziedziczenia, obecne były wszystkie zainteresowane strony ujęte w testamencie. Przy wypisywaniu aktu ważna jest również ich zgodność, co do zapisu, jaki zostanie stworzony. W przypadku jej braku notariusz nie ma możliwości wystawienia wnioskowanego dokumentu.

Warto również nadmienić, że istnieją sytuacje, w których sam notariusz może odmówić przygotowania wnioskowanego dokumentu. Do tego typu zdarzeń może dojść jeżeli:

  • osoba ustanowiona jako spadkodawca w chwili zgonu pozostawała cudzoziemcem lub też nie posiadała żadnego obywatelstwa,
  • do testamentu został już wcześniej przygotowany dokument potwierdzający dziedziczenie.

Czy warto starać się o uzyskanie poświadczenia dziedziczenia?

Największą zaletą dokumentu jest szybkość jego sporządzenia oraz wydania. Całe postępowanie trwa znacznie szybciej niż proces sądowy, zawierający w swojej treści dokładnie te same informacje, co sporządzony akt. Największą trudnością w sporządzeniu poświadczenie dziedziczenia jest konieczność zebrania wszystkich osób wymienionych w testamencie w jednym miejscu. 

Sporządzenie poświadczenia dziedziczenia w kancelarii notarialnej jest możliwe dopiero od 2009 roku. Wcześniej nabycie spadku stwierdzało się wyłącznie przy udziale sądu, a cały proces mógł ciągnąć się miesiącami. Obecnie sporządzenie aktu notarialnego w sprawie dziedziczenia zajmuje najczęściej kilka godzin. Wszystkie formalności dotyczą jednego spotkania, na którym odczytywana jest zawartość dokumentu w obecności wszystkich zainteresowanych stron.

Materiał partnera