Jakie kary nakłada prawo za nieprawidłowe rozliczenie podatków?

Czym grozi nieprawidłowe rozliczenie podatków?

Wedle znanego powiedzenia, nic nie jest tak pewne w życiu jak śmierć i podatki. Na co dzień nie zaprzątamy sobie głowy rozliczeniami z Urzędem Skarbowym, warto jednak zaznajomić się z podstawowymi przepisami w tym obszarze, aby uniknąć kłopotów, wypełniając roczną deklarację PIT. Prawo przewiduje co prawda możliwość złożenia korekty, lepiej jednak od razu prawidłowo wypełnić zeznanie, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji. Jakich?

Do najczęstszych błędów, popełnianych przez podatników podczas rozliczania podatków, należą zarówno trywialne, niegroźne błędy, wynikające z pośpiechu lub nieuwagi, takie jak wybór złego formularza, pomyłka w numerze NIP lub PESEL czy niewłaściwy adres. Często także spóźniamy się z zeznaniem podatkowym, przekraczając termin jego złożenia. Zdarzają się jednak bardzie poważne potknięcia, takie jak nieprawidłowo obliczony podatek, niewłaściwe odliczenie składek, błędy rachunkowe, źle obliczony dochód lub jego zaniżenie, a w rezultacie zaniżenie podatku. Te skutkują już dużo poważniejszymi konsekwencjami. Przekonaj się, jakimi.

Wykroczenie skarbowe

Kary za nieprawidłowe rozliczenie podatków określa ustawa z dnia 10 września 1999 r. czyli Kodeks karny skarbowy. Podlegają mu osoby, które umyślnie nieprawidłowo wypełniły zeznanie podatkowe, poprzez na przykład podanie nieprawdy, w celu zaniżenia zobowiązania podatkowego. Jeśli zataimy prawdę lub nie dopełnimy obowiązku zawiadomienia Urzędu o zmianie odpowiednich danych, narażając tym samym podatek na uszczuplenie, wówczas możemy być oskarżeni o oszustwo podatkowe.

Kodeks karny skarbowy kwalifikuje wykroczenie skarbowe, jako zachowanie sprawcy, prowadzące do uszczuplenia podatkowego, nieprzekraczającego wartości pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia ustawowego progu, czyli 10 500 zł. Wówczas nakłada się karę grzywny w wysokości od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia lub karę grzywny w drodze mandatu karnego. Wtedy mandat ten nie może przekraczać wysokości podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Jako wykroczenie skarbowe kwalifikuje się również nieterminowe złożenie organowi podatkowemu deklaracji podatkowej, za co przewidziana jest taka sama kara, jak opisana powyżej. Aby prawidłowo rozliczyć nasze podatki, zwróćmy się do biura rachunkowego. Dzięki skorzystaniu z pomocy profesjonalistów, jak na przykład biura księgowego Grażyny Jabłońskiej, zyskamy pewność, że nie narazimy się na nieprzyjemne kary.

Przestępstwo skarbowe

Z przestępstwem skarbowym mamy do czynienia, gdy kwota uszczuplenia przekracza próg 10 500 zł. Nieprawidłowe rozliczenie podatków, prowadzące do aż takiego uszczuplenia, zagrożone jest dużo surowszymi karami. Jest to kara grzywny w wysokości do 720 stawek dziennych albo kara pozbawienia wolności, lub obie te kary zastosowane łącznie. Na koniec warto zaznaczyć, że uchylanie się od deklaracji podatkowej, w zależności od wysokości uszczuplenia, może być zakwalifikowane albo jako wykroczenie albo przestępstwo skarbowe.

Materiał partnera