Czym charakteryzuje się kamień hydrotechniczny?

Kamień od wieków jest surowcem znajdującym bardzo szeroki zastosowanie w budownictwie. Jednym z jego rodzajów kamień hydrotechniczny. Co warto o nim wiedzieć?

Czym jest kamień hydrotechniczny?

Najkrócej rzecz ujmując kamień hydrotechniczny to kamień, który ze względu na swe właściwości chemiczne i fizyczna znajduje zastosowanie w konstrukcji obiektów hydrotechnicznych, czyli związanych z gospodarką wodną.

Wykorzystuje się go między innymi do budowy falochronów, zabezpieczeń erozyjnych skarp oraz nadbrzeży, zabezpieczania filarów mostów czy w budowie wałów przeciwpowodziowych – wyjaśnia przedstawiciel firmy Kruszywa Polskie, specjalizującej się w sprzedaży materiałów kamiennych.

Z czego wytwarza się kamień hydrotechniczny?

Surowcem do wytworzenia kamienia hydrotechnicznego mogą być skały:

 • Magmowe – granit, sjenit, dioryt, gabro, melafir, bazalt, porfir, diabaz
 • Metamorficzne – kwarcyt, amfibolit, gnejs
 • Osadowe – dolomit

W zależności od zapotrzebowania uziarnienie kamienia może wynosić od kilku milimetrów do nawet kilku metrów. Szczegółowe wymagania, jakie musi spełniać kamień hydrotechniczny opisane są w normie PN-EN 13383-1.

Czym powinien charakteryzować się kamień hydrotechniczny?

Podstawowe cechy kamienia hydrotechnicznego to:

 • Wysoka gęstość objętościowa – w zależności od rodzaju skały i sposoby jej wykorzystania, jej gęstość zgodnie z normą powinna być nie mniejsza niż 1,7 do 2,5 megagrama na metr sześcienny.
 • Wysoka wytrzymałość na ściskanie
 • Niska nasiąkliwość – zgodnie z definicją kamienie hydrotechniczne wykorzystywane są w budowaniu konstrukcji mających kontakt z wodą, dlatego nie powinny nasiąkać.
 • Mrozoodporność – skorelowana jest z niską nasiąkliwością. Woda wnikająca w skałą w momencie zamarzania rozsadza kamień od środka – skały nienasiąkliwe są odporne na takie zjawisko.

Zastosowanie kamieni hydrotechnicznych

Zastosowanie kamieni hydrotechnicznych nie ogranicza się wyłącznie do budowania konstrukcji hydrotechnicznych. Znajdują one również szerokie zastosowanie w budownictwie lądowym – wykorzystuje się je między innymi do:

 • Zabezpieczenia skarp oraz zboczy
 • Konstrukcji murów oporowych
 • Stabilizacji podłoża dróg
 • Wykonywania przyczółków wiaduktów oraz w budownictwie komunikacyjnym
 • Budowy ekranów akustycznych odgradzających drogi od terenów zamieszkanych

Mogą być one również z dużym powodzeniem wykorzystywane jako materiał dekoracyjny – sprawdzają się między innymi do wykańczania elementów architektury krajobrazu oraz obiektów kubaturowych.

Materiał partnera