Badania gruntu

Czym charakteryzują się badania gruntu in-situ?

Badania gruntów in-situ przeprowadza się w celu rozpoznania jakościowych i ilościowych własności badanego podłoża w sposób bezpośredni lub pośredni na podstawie wskaźników oporu stawianych przez grunt w trakcie wciskania odpowiedniej końcówki.  Do najpopularniejszych typów badań in-situ należą sondowanie CPT, sondowanie CPTU, sondowanie SCPTU i sondowanie DMT.

Czemu wykonuje się badania gruntu in-situ?

W ostatnich kilku dekadach obserwuje się ciągły rozwój i wzrost znaczenia badań in-situ, w szczególności, w przypadkach badań podłoża, z którego trudno pobrać próbki gruntów do badań laboratoryjnych o wymaganej klasie jakości. Badania in-situ to innymi słowy bardzo upraszczając, „badania wykonane na miejscu, czyli w terenie”. W ostatnim czasie cieszą się one dużą popularnością, zwłaszcza w kontekście szybkości ich wykonywania oraz bardzo dużej dokładności ich wyników. Czas i szybki dostęp do wyników jeszcze nawet w „surowej” formie jest dla projektantów coraz ważniejszą cech, dla której decydują się na wybór tego typu badań.

Jaką przyszłość mają przed sobą badania in-situ?

Ogromny potencjał interpretacyjny nowoczesnych technik badań in situ, do których zaliczają się: sondowania statyczne i badania dylatometryczne, dobrze uzasadnia powszechnie akceptowaną opinię, sformułowaną przez P.K. Robertsona, że za pomocą tych badań można rozwiązać około 80% zadań geotechnicznych. Ta opinia prowadzi do prawie powszechnie stosowanej konkluzji, że wiercenia badawcze i badania laboratoryjne powinny stanowić niezbędne, ale już tylko uzupełnienie dla badań in-situ.

Komu zlecać badania gruntu in-situ?

Najlepiej skierować się do profesjonalnej firmy, która specjalizuje się w badaniach geologicznych i geotechnicznych gruntu.

Przykładem takiego przedsiębiorstwa jest firma Baars, która dysponuje najnowocześniejszym oprzyrządowaniem do wykonywania tego typu prac.

Realizowane u wspomnianego zleceniobiorcy badania podłoża gruntowego in-situ spełniają wyśrubowane standardy ISO i EC7. 

Wszystkim klientom oferowane jest również merytoryczne, profesjonalne doradztwo.

Materiał partnera