Zarządzanie nieruchomościami

Czy zarządzanie nieruchomościami wymaga licencji?

Osiedla z licznymi budynkami oraz lokalami wymagają odpowiedniego zarządzania, aby móc prawidłowo funkcjonować i zapewniać mieszkańcom bezpieczeństwo. Przez zarządzanie nieruchomością rozumie się wiele rzeczy, począwszy od kwestii prawnych, poprzez dbanie o czystość wokół budynków. Kto zatem może zarządzać nieruchomościami i czy wymagana jest w tym celu licencja?

Z czym wiąże się zarządzanie nieruchomościami?

Zarządzanie daną nieruchomością to kompleksowa obsługa obejmująca wiele zagadnień oraz obszarów. Do podstawowych obowiązków zarządcy nieruchomości należy zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego budynku, instalacji oraz urządzeń w nim funkcjonujących. Mówiąc bardziej szczegółowo, zarządzający daną nieruchomością musi zadbać o naprawy awarii, remonty w przypadku uszkodzeń budynku oraz zapewnić mieszkańcom i użytkownikom lokali dostęp do mediów. Wiąże się to z organizacją dostawcy energii, wyboru firmy wywożącej odpady oraz dbaniem o tereny zielone i ogólny porządek w obrębie budynku.

Jednak jak mówi licencjonowany zarządca nieruchomości z Wrocławia z firmy Oxbud: Zarządzanie nieruchomościami wiąże się również z kwestiami finansowymi, a więc księgowością. Należy mieć na uwadze, że każdy zarządca nieruchomości ma obowiązek prowadzenia rozliczeń finansowych oraz rocznych sprawozdań obejmujących szczegóły działalności w ramach zarządzania danym obiektem. Ponadto zarządca musi dbać o rozliczenia dostawcami usług.

Kto może zostać zarządcą nieruchomości?

Według obecnie obowiązującego prawa nie jest wymagane, aby zarządca nieruchomości posiadał specjalną licencję dającą mu te uprawnienia. Każde przedsiębiorstwo może podjąć się zarządzania danym budynkiem. Jednak co istotne, musi zostać zawarta szczegółowa umowa między właścicielem budynku a firmą zarządzającą nieruchomościami, w której określone zostaną obowiązki zarządcy. Ponadto firma chcąca zarządzać budynkiem w imieniu właściciela, powinna okazać mu ubezpieczenie OC, które będzie konieczne w przypadku niewywiązania się z umowy.

Komu warto powierzyć zarządzanie nieruchomością?

Jak widać kompleksowe zarządzanie nieruchomościami wymaga obszernej wiedzy oraz doświadczenia w wielu dziedzinach. Dlatego też wielu właścicieli nieruchomości decyduje się na powierzenie tej kwestii profesjonalnym firmom. Posiadają one odpowiednią wiedzę oraz umiejętności pozwalające na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości oraz jej otoczenia. Ponadto firmy specjalizujące się w zarządzaniu nieruchomościami współpracują z licznymi dostawcami usług, przez co umożliwiają zdobycie korzystniejszych dla mieszkańców umów na podstawowe media.

Materiał partnera