Pogrzeb z kremacją

Czy wiara katolicka dopuszcza kremację zwłok?

O kremacji zwłok słyszy się coraz częściej. Popularność tego typu pochówków podyktowana jest wieloma względami. Na pierwszy plan wysuwają się zwykle kończące się miejsce do tradycyjnego pochówku na cmentarzu czy niższe koszty za pochówek z kremacją. Mimo że kremacja staje się coraz popularniejsza, wciąż budzi kontrowersje. Czy wiara katolicka dopuszcza kremację zwłok? Jak wygląda kwestia przechowywania prochów? Spieszymy z wyjaśnieniem.

Kremacja zwłok w Kościele katolickim

Kremacja zwłok została uregulowana przez Kościół katolicki już w 1963 roku. Zaleceniem Świętego Oficjum było dochowanie zwyczaju grzebania ciał wiernych zmarłych, jednak już wtedy zaznaczono, że kremacja nie jest w swej istocie sprzeczna z religią chrześcijańską. W związku z tym duchowni nie powinni odmawiać sakramentów i uroczystości pogrzebowych tym osobom, które poprosiły o kremację. Warunkiem jest jednak, aby wybór pogrzebu z kremacją nie był podyktowany sprzecznymi z religią chrześcijańską pobudkami, takimi jak odrzucenie chrześcijańskich dogmatów, postępowanie w duchu sekciarskim czy też pod wpływem nienawiści do religii Katolickiej i Kościoła. Stanowisko to zostało utrzymane i potwierdzone w 2016 roku przez Kongregację Nauki Wiary.

Kremacja zwłok jest więc akceptowana przez Kościół katolicki, choć po dziś dzień preferowaną formą pochówku jest ten tradycyjny. Jest to forma wyrazu większego szacunku dla zmarłego. Wynika to przede wszystkim z wiary w zmartwychwstanie po śmierci. Mimo to wiele parafii w kraju zaleca pochówek w drodze kremacji. Wynika to jednak nie z osobistych pobudek, a z coraz większych problemów z dostępnością miejsc na cmentarzach. Jeśli więc zależy nam na pochówku z kremacją, śmiało możemy prosić o taką usługę. Zrealizuje ją między innymi Dom Pogrzebowy Gąsowski w Białymstoku.

Przechowywanie prochów osoby zmarłej

Kongregacja Nauki Wiary, która w 2016 roku potwierdziła stanowisko ustanowione przez Kościół katolicki w 1963 roku, wydała także instrukcje dotyczące przechowywania prochów zmarłych. Prochy zmarłego powinny znajdować się w miejscu świętym, którym najczęściej jest cmentarz. Ma to na celu podtrzymanie pamięci o zmarłym. Zdarzyć się może, że prochy będą przechowywane w kościele lub w innym miejscu wyznaczonym przez władze kościelne. W każdym razie zabronione jest zabieranie prochów do domu, rozrzucanie ich w powietrzu czy na wodzie, a także wykonywanie z nich pamiątek, biżuterii oraz innych przedmiotów. Prochy zmarłego mają zostać zachowane w całości i złożone w urnie.

Materiał partnera