odkupu odszkodowania

Czy warto korzystać z odkupu odszkodowania?

Odkup odszkodowania najprościej mówiąc, polega na sprzedaży praw do dochodzenia roszczenia profesjonalnej firmie specjalizującej się skupem i odzyskiwaniem odszkodowania OC od ubezpieczyciela. Jeżeli zatem miałeś wypadek komunikacyjny i otrzymałeś zaniżone odszkodowanie od swojego ubezpieczyciela, warto rozważyć propozycję sprzedaży, tj. odkupu wierzytelności. Unikniesz w ten sposób zawiłego i kosztownego procesu sądowego.

Umowa cesji wierzytelności

Odkup odszkodowania odbywa się na podstawie umowy cesji wierzytelności. Jest to umowa zawierana pomiędzy dotychczasowym wierzycielem, tj. cedentem z osobą trzecią, tj. cesjonariuszem, na mocy której cesjonariusz nabywa wierzytelność, która przysługiwała cedentowi. Należy jednak pamiętać o tym, że na podstawie przepisu art. 509 § 1 i § 2 Kodeksu Cywilnego wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki. Co to oznacza w praktyce i jak należy rozumieć w praktyce odkup odszkodowania? Poprzez zawarcie umowy cesji wierzytelności, prawo do dochodzenia roszczenia o dopłatę odszkodowania nabywa druga strona umowy. Jeżeli jesteś osobą poszkodowaną w wypadku komunikacyjnym, bo zdarzyła Ci się na drodze np. kolizja albo stłuczka, za sprzedaż praw do dochodzenia roszczenia profesjonalnej firmie otrzymasz konkretną kwotę, zgodnie z postanowieniami zawartej z nią umowy. W ten sposób w miejsce pierwotnego wierzyciela wejdzie podmiot, który nabył wierzytelność i to on nabędzie prawo do dochodzenia roszczeń od Twojego ubezpieczyciela, który zaniżył Ci wypłacone odszkodowanie. W ten sposób stracisz prawo do występowania o dopłatę zaniżonego odszkodowania, ale w bardzo szybki i skuteczny sposób otrzymasz należne pieniądze. Jedną z firm, która zajmuje się odkupowaniem odszkodowań, jest Przedsiębiorstwo Szacowania Szkód Katarzyna Blum w Bydgoszczy.

Zalety odkupu odszkodowań 

Dzięki odkupowi odszkodowania unikniesz niepotrzebnych nerwów i kosztów postępowania sądowego. Zawierając umowę z profesjonalną firmą na odkup odszkodowania, zyskujesz bardzo czytelne zasady na zwrot pieniędzy na podstawie umowy zawieranej pomiędzy stronami.  Co do zasady wypłata należnych środków z tytułu dopłaty do OC następuje do kilku dni po zawarciu umowy. Ponadto nie wprowadza się żadnych zmian do umowy zawartej z samym ubezpieczycielem, a wszelkie transakcje są w pełni udokumentowane. Cały proces jest bezpieczny i odbywa się na podstawie i w granicach gwarantowanych przez przepisy prawne.

Odkup odszkodowania stanowi zatem metodę na obniżone odszkodowanie uzyskane od ubezpieczyciela, które warto rozważyć.  

Materiał partnera