uprawa-soi

Czy uprawa soi jest opłacalna?

W naszym kraju soja zyskuje coraz większe zainteresowanie wśród rolników. Jednym z powodów tego stanu rzeczy są dopłaty do roślin strączkowych oraz wymogi zazielenienia. Roślina ta doceniana jest jako przerywnik w płodozmianie zbożowym i ułatwia agrotechnikę. Ale, czy jej uprawa jest opłacalna?

Najważniejsze cechy uprawy soi

Soja to roślina dnia krótkiego o bardzo dużych wymaganiach termicznych. Z tego powodu nie każdy rolnik może uprawiać ten gatunek. W Polsce najlepiej sprawdzają się odmiany, które mają ok. 140-dniowy okres wegetacji.

O tym, czy uprawa soi przyniesie sukces i rolnik uzyska plony decyduje zarówno przebieg pogody, jak i dobre odchwaszczanie plantacji. To bardzo istotny czynnik, którego niedopilnowanie może zaprzepaścić potencjalne zyski. Dla soi najbardziej groźnymi chwastami są komosa biała, maruna bezwonna, szarłat szorstki oraz chwastnica jednostronna – tłumaczy ekspert reprezentujący firmę POLSKA SOJA.

Rosnące zainteresowanie soją sprawiło, że dopuszczone do stosowania zostało kilkanaście środków chwastobójczych w jej uprawie, co nie było możliwe jeszcze kilka lat temu.

Czy uprawa soi jest opłacalna?

Jako, że soja potrzebuje odpowiednich warunków i narażona jest na chwasty, wiele osób może zastanawiać się nad tym, czy jej uprawa warta jest zachodu. Trzeba wiedzieć, że opłacalność uprawy soi zależy od kilku czynników. Należą do nich:

  • obecnie obowiązujące kwoty dopłat – zmienia się ona każdego roku i uzależniona jest od podanego przelicznika EURO, w ramach uprawy soi można skorzystać z takich dopłat, jak jednolita płatność obszarowa, płatność do zazieleniania oraz do uprawy roślin wysokobiałkowych; rolnik korzystający ze wszystkich dopłat może uzyskać nawet 1300 zł na jeden hektar,
  • ceny za tonę soi w skupie – różnią się w zależności od regionu, w którym znajduje się skup oraz od jakości plonu, zwykle plasują się w okolicach 1200-1300 zł netto za tonę,
  • wysokość kosztów bezpośrednich – wpływ na nie mają aktualne ceny nawozów oraz środków ochrony roślin stosowanych w danym gospodarstwie i w konkretnej uprawie (klasa, płodozmian, gleby); ponadto, warto tu też uwzględnić koszty dosuszania nasion po zbiorze,
  • wysokość kosztów pośrednich – składają się na nie takie czynniki, jak zatrudnianie pracowników sezonowych, koszty zakupu paliwa, olejów i smarów, a także wynajęcie kombajnu i innych sprzętów jakie potrzebne są na danej plantacji, wykorzystywanych do zabiegów agrotechnicznych i siewu,
  • wysokość plonu – wpływają na nią różne czynniki, w tym zastosowanie zabiegów uprawowych, nawożenie, jakość materiału siewnego i odmiany, zaprawianie roślin nitraginą, pielęgnacja plantacji, odchwaszczanie, terminy siewu i zbioru oraz warunki atmosferyczne,
  • koszty materiału siewnego – kwalifikowany materiał siewny kosztuje od 500 do 800 zł/ha, a jego cena zależy od jakości, odmiany i ilości wysiewu, jak również od tego, czy nasiona zaprawiane są nitraginą przez dystrybutora, czy trzeba zrobić to we własnym zakresie.
Materiał partnera