szkoła języka polskiego

Czy studenci zagraniczni muszą znać język polski?

Zgodnie z danymi udostępnianymi przez Główny Urząd Statyczny (GUS) w roku akademickim 2020/2021 na polskich uczelniach studiowało ponad 85 tysięcy cudzoziemców. Studenci zagraniczni stanowili wówczas 7% wszystkich studentów szkół wyższych. Co ważne, do Polski przybywa coraz więcej osób chcących rozpocząć naukę w naszym kraju. W związku z tym warto zadać sobie pytanie: czy studenci zagraniczni muszą znać język polski?

Czy aby rozpocząć studia w Polsce trzeba udokumentować znajomość języka polskiego?

Każda osoba pochodząca zza granicy, która chciałaby wziąć udział w procesie rekrutacji na uczelnię wyższą w Polsce, powinna uzyskać odpowiednie uprawnienia do tego. Jednym z dokumentów, który umożliwia cudzoziemcowi ubieganie się o przyjęcie na studia w polskich uczelniach wyższych, jest polskie świadectwo dojrzałości, a także zalegalizowane lub opatrzone apostille świadectwo uzyskane za granicą. To jednak nie koniec wymagań stawianych kandydatom do przyjęcia na studia w polskich uczelniach – o czym doskonale wiedzą przedstawiciele szkoły języka polskiego dla obcokrajowców Makilen, którzy każdego dnia pomagają osobom zza granicy w odnalezieniu się w polskiej rzeczywistości.

Aby rozpocząć studia w Polsce trzeba udokumentować znajomość języka polskiego na poziomie minimum B1 (zwykle B2) lub wyższym. Jest to obligatoryjne. W związku z tym każda osoba pochodząca zza granicy chcąca rozpocząć kształcenie na wybranej uczelni wyższej w Polsce powinna przystąpić do odpowiedniego kursu przygotowawczego, na przykład w formie lekcji języka polskiego online – jeśli jest taka potrzeba, czyli dana osoba nie zna języka polskiego.

Kiedy studenci zagraniczni powinni znać język polski na poziomie co najmniej C1?

Dobrze przy tym zaznaczyć, że studenci zagraniczni, którzy opanują język polski w stopniu co najmniej C1, mogą zostać zwolnieni z opłat za studia stacjonarne w języku polskim. Warunkiem jest posiadanie certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego na odpowiednim poziomie, wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Takie zwolnienie obowiązuje między innymi na Uniwersytecie Warszawskim.

Na koniec warto dodać, że znajomość języka polskiego na maksymalnie wysokim poziomie jest korzystna dla cudzoziemca również ze względu na jego codzienne funkcjonowanie na gruncie polskim. Możliwość płynnego porozmawiania z Polakami w ich ojczystej mowie sprawia, że osoba zza granicy może chociaż trochę poczuć się w Polsce jak u siebie w domu.

Materiał partnera