Notariusz

Czy po zmarłym można odziedziczyć długi?

Osoba zmarła może po sobie pozostawić cenne aktywa, ale również długi. Jeżeli spadkodawca nie sporządził testamentu, majątek wraz z ewentualnymi zadłużeniami zostanie przekazany ustawowym spadkobiercom. Mimo to nie zawsze trzeba brać odpowiedzialność za uregulowanie spraw spadkodawcy. Kiedy można odziedziczyć długi po zmarłym? Jak uniknąć takiej sytuacji?

Czy spadkobiercy muszą przyjąć długi zmarłego?

Według obowiązujących przepisów majątek spadkodawcy, który nie sporządził testamentu, należy się jego ustawowym spadkobiercom. Spadek zostanie przekazany zstępnym zmarłego, czyli dzieciom, wnukom lub prawnukom spadkodawcy. W dalszej kolejności znajduje się małżonek, a także rodzice i rodzeństwo osoby zmarłej. Kwestię przyjęcia spadku należy odpowiednio przemyśleć. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że zmarły pozostawił więcej długów niż cennych aktywów, co może być źródłem licznych problemów. Spadkobiercy nie mają jednak obowiązku przyjmowania długów zmarłego.

Jeżeli krewny osoby zmarłej złoży w odpowiednim terminie stosowane oświadczenie, uniknie problemów finansowych. Pismo należy dostarczyć np. do notariusza na warszawskiej Woli lub przed sąd w ciągu sześciu miesięcy od uzyskania wiadomości o istniejącym spadku. W ten sposób możesz odrzucić spadek, rezygnując zarówno z cennych aktywów, jak i obciążających długów. Jeżeli jednak zdecydujesz się przyjąć spadek wprost, będziesz zobowiązany do uregulowania powstałego zadłużenia bez względu na jego wysokość.

Sposób na uniknięcie problemów

Osoby, które nie wiedzą, co wchodziło w skład majątku spadkodawcy, często postanawiają przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to, że odziedziczą wyłącznie część długów w wysokości pozostawionych przez zmarłego aktywów. Korzystając z tej możliwości, nie będą zmuszeni do spłaty długów zarobionymi przez siebie pieniędzmi. Niezależnie od tego, jaką decyzję podejmiesz, musisz złożyć oświadczenie, w którym przedstawisz swój stosunek do przypadającego Ci spadku.

Dokument w formie pisemnej warto dostarczyć do doświadczonego notariusza, np. do Kancelarii Notarialnej na warszawskiej Woli prowadzonej przez Łukasza Górskiego. Profesjonalista wytłumaczy Ci niezrozumiałe kwestie. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym terminie, uznaje sięza przyjęcie spadku. Postanowienia opisane w dokumencie są nieodwracalne, dlatego należy dobrze przemyśleć swoją decyzję. Jeżeli nie wiesz, jakie stanowisko zająć w tej sprawie, istnieje możliwość sporządzenia spisu inwentarza zmarłego lub sprawdzenia rejestru jego dłużników.

Materiał partnera