opodatkowanie darowizny

Czy darowizny podlegają opodatkowaniu?

Jeżeli jakaś osoba otrzymała nieodpłatnie część czyjegoś majątku, oznacza to, że przyjęła darowiznę. Najprawdopodobniej w takiej sytuacji będzie ona zobowiązana do uiszczenia odpowiedniej należności u notariusza. Kogo to dotyczy? Czy istnieje sposób na zwolnienie z podatku od darowizny? Jak się okazuje kwestia odprowadzenia podatku od darowizny, jest niezrozumiała dla większości podatników.

Kto jest zobowiązany do zapłaty podatku od darowizny?

Darowizną jest przekazanie części majątku drugiej osobie w sposób nieodpłatny. Oznacza to, że obdarowany nie musi oddawać darczyńcy niczego w zamian. Warto dobrze przemyśleć swoje plany, biorąc pod uwagę ewentualne opodatkowanie darowizny. Niektórzy rezygnują z przekazania darowizny w obawie przed poniesieniem wysokich kosztów. Według obowiązujących przepisów prawnych każdy, kto otrzymał nieodpłatnie część czyjegoś majątku, musi odprowadzić podatek, jeżeli uzyskane aktywa przekroczyły wartość kwoty wolnej od podatku.

W przypadku podatku od darowizn wyróżniono trzy grupy podatkowe. W skład I grupy podatkowej wchodzi najbliższa rodzina darczyńcy, czyli jego małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, a także rodzeństwo i dziadkowie. Są oni zobowiązani do odprowadzenia podatku od darowizny, jeżeli wartość otrzymanych dóbr przekracza kwotę 9637 zł. Z kolei kwota wolna od podatku dla grupy II, którą tworzą m.in. zstępni rodzeństwa i rodzeństwo rodziców, wynosi 7267 zł. Pozostali nabywcy, np. przyjaciele darczyńcy, muszą zapłacić podatek, jeżeli wartość darowizny przekroczyła 4920 zł.

Zwolnienie z podatku od darowizny

Najbliżsi krewni darczyńcy mogą zostać zwolnieni z podatku od darowizny, jeżeli zgłoszą jej przyjęcie w ciągu sześciu miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. Osoby, które tego nie dopilnują, będą musiały zapłacić podatek. Wyjątkiem są sytuacje, gdy umowę darowizny sporządził notariusz. Nieodpłatne uzyskanie części czyjegoś majątku lub własności, której wartość przekracza kwotę 9637 zł, pociąga za sobą obowiązek uiszczenia stosownej opłaty.

Aby tego uniknąć, należy złożyć odpowiednio sporządzone zgłoszenie. W tym celu warto udać się do doświadczonych ekspertów, np. do pracowników kancelarii podatkowej z Warszawy prowadzonej przez Andrzeja Dębka. Specjaliści wiedzą, w jaki sposób przygotować obowiązkowe pismo. Należy pamiętać, że obdarowani z I grupy podatkowej muszą zgłosić przyjęcie darowizny w ciągu pół roku od momentu uzyskania darowizny. Natomiast członkowie II i III grupy podatkowej mają miesiąc, aby wykonać tę istotną czynność.

Materiał partnera