Trzoda chlewna

Co wpływa na cenę żywca?

Cena żywca w skupie, uzależniona jest od wielu czynników. Od ponad roku ogromny wpływ na ceny tuczników mają ograniczenia związane z pandemią koronawirusa. W standardowych warunkach, sytuacja hodowców świń uzależniona jest jednak w głównej mierze od eksportu do Chin, a bezpośrednio również od cen żywca na niemieckim rynku. Co ponadto wpływa na cenę żywca? Jakimi kryteriami kierują się zakłady przetwórstwa mięsnego, przyjmując żywiec w skupie?

Ceny żywca w Polsce uzależnione są od światowych rynków

Pośrednio cena za żywiec w Polsce uzależniona jest od eksportu do Chin, bezpośrednio na ceny w naszym kraju mają jednak wpływ ceny notowane na niemieckim rynku. Na nie zaś, wpływają z kolei ceny pasz oraz prosiąt, a także sytuacja na innych światowych rynkach.

Przez ostatni rok znaczny wpływ na ceny żywca w skupie trzody chlewnej, miała pandemia koronawirusa i związane z nią ograniczenia w postaci zamkniętych restauracji. Mniejszy popyt na mięso wieprzowe, wywołany zamknięciem restauracji oraz ograniczeniem wydatków na konsumpcję, sprawił, że ceny za świnie rzeźne były na stosunkowo niskim poziomie.

Obecnie sytuacja znacznie się poprawia – po złagodzeniu obostrzeń covidowych, odżywa branża gastronomiczna, przez co zwiększa się popyt na mięso. To sprawia z kolei, że stawki za żywiec stale rosną.

System klasyfikacji zwierząt rzeźnych, a ceny za tusze wieprzowe

Właściwemu ustalaniu cen w notowaniach na terenie Unii Europejskiej sprzyja system klasyfikacji zwierząt rzeźnych (EUROP), wprowadzony w UE w 1984 roku. W Polsce system zaczął funkcjonować 12 lat później.

Wstąpienie Polski w szeregi Unii Europejskiej wymusiło na zakładach ubijających tygodniowo powyżej 200 świń, prowadzenie klasyfikacji zgodnie z założeniami systemu EUROP. Stosowanie jej ma na celu ujednolicenie kryteriów zapłaty producentom trzody chlewnej za żywiec sprzedawany w skupie trzody chlewnej, co z kolei znacznie ułatwia handel żywcem na rynku zarówno krajowym, jak i zagranicznym. Jednym ze skupów żywca, który przyjmuje trzodę chlewną, kierując się kryteriami dyktowanymi przez system EUROP jest Zakład Przetwórstwa Mięsnego Herold ze Zblewa w województwie pomorskim.

Zgodnie z założeniami systemu klasyfikacji zwierząt rzeźnych, za pomocą urządzeń zwanych choirometrami, szacuje się zawartość chudego mięsa w tuszy, co przyporządkowuje ją do danej klasy – im niższa, tym mniejsza jest cena za kg żywca. Wprowadzenie w Polsce klasyfikacji EUROP zaowocowało stałym wzrostem średniej mięsności tuczników – od 1995 do 2005 roku mięsność wzrosła z ok. 49% do 55%, co było bezpośrednim następstwem zmian systemu żywienia oraz chowu świń.

Klasyfikacja EUROP sugeruje ocenę tuczników po uboju, na tak zwaną wagę bitą ciepłą (w. b. c. ). Stopień umięśnienia tuszy (czyli zawartość chudego mięsa w tuszy) określany jest procentowo.

Stopnie klasyfikacji EUROP:

Klasa S – 60% i powyżej

Klasa E – 55-60%

Klasa U – 50-55%

Klasa R – 45-50%

Klasa O – 40-45%

Klasa P – poniżej 40%

Drugim kryterium w ocenie tuszy wieprzowej jest grubość słoniny:

Klasa E – do 12 mm

Klasa U – 13 – 17 mm

Klasa R – 18 – 22 mm

Klasa O – 23 – 27 mm

Klasa P – powyżej 27 mm.

Materiał partnera