kwalifikowany materiał siewny

Co to znaczy, że materiał siewny jest kwalifikowany?

Często osoby prowadzące gospodarstwa rolne nie są świadome tego, że obsiewając pola materiałem własnej reprodukcji lub niewiadomego pochodzenia mogą stracić sporą część plonów. Najlepsi specjaliści w tej dziedzinie doskonale jednak wiedzą, że jakość materiału siewnego ma wpływ na powodzenie upraw. Właśnie dlatego coraz częściej zaleca się korzystanie z tak zwanego kwalifikowanego materiału siewnego. Czym się charakteryzuje?

Materiał siewny – dlaczego jego jakość jest tak ważna?

Niezależnie od tego, jakie gospodarstwo prowadzisz: czy wykorzystujesz nowoczesne maszyny rolnicze lub stosujesz wysokiej jakości nawozy, nic nie zrekompensuje strat, jakie wynikają z wykorzystania nieodpowiedniego materiału siewnego. Pierwszym i dość poważnym błędem jest używanie samodzielnych reprodukcji roślin. Ich stosowanie ma bezpośredni wpływ na obniżenie jakości genetycznych roślin. Oznacza to, że stopniowo się wysiewają, nie wykazując już swoich pierwotnych wartości. Konsekwencją tego są między innymi:

  • znaczna podatność na choroby i szkodniki,
  • mniejsza konkurencja plonów względem chwastów,
  • duża podatność na susze.

Stosowanie nieodpowiedniego materiału siewnego skutkuje plonami o zdecydowanej niższej jakości oraz ich mniejszej ilości. Nasiona pochodzące z nieznanego źródła mają dużo słabszy wigor i parametry kiełkowania. Plony wzrastają z opóźnieniem, a w dodatku w nieregularnym stopniu – na części pola mogą już być gotowe do zbiorów, gdzie w innej jego części dopiero zaczynają wzrastać. Dużym zagrożeniem przy samodzielnie przygotowanych nasionach jest możliwość ich zanieczyszczenia. Głównie dotyczy to pojawiania się chwastów, które w krytycznym dla roślin momencie wzrostu mogą je całkowicie stłumić

– podkreśla specjalista z firmy Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o..

Kwalifikowany materiał siewny – plony wysokiej jakości

Zastosowanie kwalifikowanego materiału siewnego to gwarancja otrzymania wysokiej jakości plonów. Jest to możliwe między innymi dzięki dostępowi do najnowszych osiągnięć biologicznych przy przygotowaniu tego rodzaju wysiewu. Cały czas trwa hodowanie specjalnych odmian. Dzięki temu możliwe jest otrzymanie wysokiej jakości nasion, które są przydatniejsze, dużo lepiej znoszą warunki klimatyczne, a ich plony są obfite. Materiał kwalifikowany pozbawiony jest elementów chorobotwórczych. Rośliny mogą wzrastać bez obaw o jakość.

Coraz większa świadomość w rolnictwie

Z roku na rok zmienia się podejście do kwestii wykorzystywana materiałów siewnych. Rolnicy, którzy do tej pory nawet przez wiele lat korzystali wyłącznie ze swoich reprodukcji, dostrzegają, że takie działanie nie zawsze bywa słuszne. Mniejsze plony niewystarczające, aby wyżywić zwierzęta, skłaniają ich do refleksji i zmiany starych przyzwyczajeń. Tym samym coraz więcej gospodarstw rolnych wybiera materiał kwalifikowany, a dzięki temu zapewnia sobie znacznie większe zbiory.

Materiał partnera