Notariusz

Co to jest poświadczenie dziedziczenia?

Wiele osób myśli, że sprawy związane z dziedziczeniem oraz kwestie spadkowe można załatwić jedynie przed sądem. Jest to duży błąd, gdy czynnościami takimi zajmuje się także notariusz. W kancelarii notarialnej można stwierdzić nabycie spadku o wiele szybciej niż w drodze postępowania sądowego. W tym celu sporządza się akt nazywany właśnie poświadczeniem dziedziczenia.

Jak wygląda poświadczenie dziedziczenia przed notariuszem?

Aby przeprowadzić postępowanie spadkowe przed notariuszem, w jego kancelarii muszą znaleźć się wszyscy spadkobiercy zmarłego. To wtedy, na podstawie stosownych dokumentów, może on stwierdzić nabycie masy spadkowej.

W tym celu osoby powołane do dziedziczenia muszą przedłożyć dwa odpisy aktu zgonu zmarłego. Oprócz tego muszą one postarać się o własne odpisy aktów urodzenia. Jeżeli spadkodawca sporządził testament, notariusz musi zobaczyć i ten dokument – wtedy może przeprowadzić czynność nazywaną otwarciem testamentu. Następny krokiem jest złożenie przez spadkobierców oświadczeń, czy przyjmują, czy też odrzucają spadek.

Dopiero po przeprowadzeniu tych czynności, notariusz może przystąpić do sporządzenia protokołu dziedziczenia. Jest w nim opisana masa spadkowa oraz to, kto i w jakich udziałach ją dziedziczy. Sam akt poświadczenia dziedziczenia jest wydawany na końcu postępowania.

Warto podkreślić, że postępowanie spadkowe przed notariuszem można przeprowadzić podczas jednego dnia. Jest to zatem znakomita alternatywa do tego, aby dziedzicznie stwierdził sąd – wyznaczony termin sprawy może być bardzo odległy. Poza tym notariusz zawsze poucza, co należy zrobić po przyjęciu spadku” – mówi specjalista z Kancelarii notarialnej Sławomira Puczyłowskiego.

Poświadczenie dziedziczenia – co to takiego?

Notariusz może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia dopiero wtedy, gdy spadkobiercy przyjmą spadek. Muszą oni przed tym podpisać także tak zwany protokół dziedziczenia.

Notariusz może wydawać ten dokument w związku ze zmianami, jakie wprowadzono w 2009 roku. Wcześniej stwierdzenie nabycia spadku było możliwe jedynie przed sądem.

W akcie tym notariusz potwierdza, kto i w jakich udziałach nabył majątek zmarłego. Wskazuje on wszystkich spadkobierców – zarówno tych ustawowych, jak i testamentowych. Oprócz tego notariusz wskazuje, czy masa spadkowa przysługuje zapisobiorcy. Dzieje się tak, gdy zmarły sporządził testament z zapisami windykacyjnymi lub zwykłymi. Akt poświadczenia dziedziczenia umożliwia także sporządzenie umowy o dział spadku i jest dowodem na to, komu przysługuje udział w majątku spadkodawcy.

Materiał partnera