faktoring

Co to jest faktoring? Na czym polega?

Dla każdego przedsiębiorstwa priorytetem jest zachowanie płynności finansowej. To głównie od niej zależy czy firma jest zdolna do regulowania bieżących zobowiązań, inwestowania i zakupu towarów. Jednak dla przedsiębiorców zatory płatnicze nie są rzadkością. Często muszą mierzyć się z nimi firmy, które za sprzedaż towarów i usług wystawiają faktury z odroczonym terminem płatności. Rozwiązaniem na te problemy może być faktoring. Sprawdź, czym jest i do kogo jest skierowany.  

Czym jest i jak działa faktoring?

Faktoring jest usługą finansową skierowaną do firm, które stosują odroczone terminy płatności wobec swoich kontrahentów. Jest doskonałym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, które szukają szybkich źródeł finansowania. Mechanizm faktoringu nie jest zbyt skomplikowany – faktor (firma faktoringowa) wykupuje od faktoranta (przedsiębiorstwa) nieprzeterminowane należności z tytułu sprzedaży towarów lub usług.

Gdy faktor sfinansuje fakturęprzekazaną przez klienta, kontrahent zobowiązany jest wówczas opłacić ją na konto faktora. Dzięki temu rozwiązaniu przedsiębiorca otrzymuje środki za fakturę zaraz po jej przekazaniu. Pozwala to uniknąć zatorów płatniczych. Koszty faktoringu uzależnione są od firmy faktoringowej oraz konkretnej oferty. Pomoc w wybraniu najkorzystniejszej oferty można uzyskać np. w ML Dom Finansowy.

Główne rodzaje faktoringu

Na polskim rynku dostępnych jest kilka rodzajów faktoringu, który pozwala dobrać ofertę optymalnie do sytuacji przedsiębiorcy. Mają oni do wyboru usługę faktoringu pełnego (bez regresu), faktoringu niepełnego (z regresem) oraz faktoring mieszany.

W pierwszym przypadku faktor przejmuje na siebie ryzyko niewypłacalności faktur objętych umową. To rozwiązanie dobre dla firm, które nie znają sytuacji finansowej swoich odbiorców oraz planują eksport usług i towarów za granicę. Także przedsiębiorstwa, które bardzo dynamicznie się rozwijają często wybierają tego typu usługę. Faktoring bez regresu może być także dobrą propozycją dla osób, które pozyskują dochody głównie od jednego kontrahenta. Wówczas jego niewypłacalność znacząco wpływa na płynność finansową firmy.

Gdy faktor wykupuje należności bez przejmowania ryzyka niewypłacalności odbiorców faktoranta, mamy do czynienia z faktoringiem niepełnym. W sytuacji, gdy kontrahent nie opłaci faktury, na przedsiębiorcy spoczywa odpowiedzialność za wykup należności. To rozwiązanie jest dobre dla firm, które znają już rynek oraz odbiorców towarów i usług.

Faktoring mieszany to z kolei usługa, która łączy elementy faktoringu pełnego, jak i niepełnego. Wówczas faktor przejmuje ryzyko związane z niewypłacalnością dłużnika za faktury, ale tylko do ustalonej w umowie wysokości. Przedsiębiorca jest odpowiedzialny za wykup pozostałej części należności.

Materiał partnera