Różaniec

Co symbolizuje różaniec?

Dopóki z własnej potrzeby nie zaczniesz odmawiać różańca, słowo to niewiele będzie dla Ciebie znaczyło. Używa się go na określenie konkretnego przedmiotu, sposobu modlitwy lub nabożeństwa. Natomiast gdy osobiście zaangażujesz się w modlitwę różańcową, może się ona stać dla Ciebie drzwiami, przez które wejdziesz do świata duchowości chrześcijańskiej.

Rozmowa duchowa

Różaniec rozumiany jako sposób modlitwy, znany był już w V w. n.e., a odmawiał go św. Benedykt. Wersja modlitwy, którą znamy obecnie, utrwaliła się w XV w. za sprawą Braci Kaznodziejów, czyli dominikanów. Bracia sami odmawiali i zachęcali do odmówienia modlitwy Zdrowaś Mario 150x, ponieważ tyle jest psalmów w Biblii (w Starym Testamencie). Jeżeli ktoś nie mógł czytać psalmów, zamiast tego odmawiał różaniec. W ten sposób mógł kontemplować tajemnice wiary, nawiązywać duchową więź z Trójcą Przenajświętszą, Maryją i wszystkimi Świętymi.

Odmawiając różaniec, wnikasz w tajemnice wiary chrześcijańskiej. Mistycy twierdzą, że nie tyle Ty zgłębiasz określone tajemnice, ile przede wszystkim to one zgłębiają Ciebie. Stajesz się uczestnikiem transcendentnej rzeczywistości. A ułatwić sobie tę duchową podróż, jako pomocy w modlitwie użyj różańca w sensie fizycznego przedmiotu, który można kupić, np. w Pracowni Rękodzielniczej San Gabriele.

Wieniec róż

Mianem różańca określa się przedmiot służący pomocą w odmawianiu modlitwy różańcowej. Chrześcijanie używają niewielkich różańców, które noszą na przegubie dłoni, bądź zupełnie małych, zazwyczaj metalowych, które wkładają na palec. Jednak najpopularniejsza jest klasyczna forma. Do dyspozycji masz różne rodzaje różańców: plecione ze sznurka, złożone z drewnianych lub plastikowych koralików nanizanych na żyłkę lub drucik, zrobione ze szlachetnych kruszców czy kamieni.

W średniowieczu, a więc w czasach, kiedy kształtowała się modlitwa różańcowa, mianem różańca określano… wieniec złożony z kwiatów, jakimi są róże. To nie przypadek, że tę nazwę „pożyczono” na oznaczenie modlitwy oraz przedmiotu pomocnego w jej odmawianiu.

W symbolice chrześcijańskiej róża była znakiem Chrystusa (szczególnie czerwony kwiat) oraz Maryi (biały kwiat). Czerwień kwiatu oraz kolce, jakie posiada ta roślina, symbolizują mękę i krew Zbawiciela. Z kolei biel to symbol niepokalania grzechem, a kolce przypominają, że w swoim życiu Maryja musiała wiele wycierpieć. Odmawianie różańca porównywano do ofiarowywania kwiatów Bogu i Maryi, aby ich uczcić i sprawić im radość.

Materiał partnera