operator wózka widłowego

Co rozumieć pod pojęciem urządzeń transportu bliskiego?

Wszystkie zakłady produkcyjne, magazyny czy place budów powinny być wyposażone w określone rodzaje maszyn, potrzebne do wykonywania różnych prac. Zalicza się do nich urządzenia do transportu bliskiego (UTB). Jak wskazuje nazwa, konstrukcje te służą do przemieszczania ładunków lub osób. Dowiedz się, czym się charakteryzują urządzenia transportu bliskiego i jakie są ich rodzaje.

Czym są urządzenia transportu bliskiego?

Mianem urządzeń transportu bliskiego określa się wszystkie maszyny i pojazdy, które służą do bezpiecznego i wydajnego podnoszenia, przenoszenia i przesuwania towarów oraz osób na niewielkiej odległości. Urządzenia te wymagają specjalnego nadzoru i mogą być obsługiwane tylko przez wyszkolonych operatorów. Z powodzeniem wykorzystywane są:

 • na placach manewrowych,
 • na placach ładunkowych,
 • na placach budów,
 • w halach produkcyjnych,
 • w halach magazynowych.

Zastosowanie UTB przyczynia się do zwiększenia wydajności i bezpieczeństwa czynności wykonywanych w przedsiębiorstwach. Do najczęściej stosowanych urządzeń transportu bliskiego można zaliczyć m.in:

 • dźwigi budowlane,
 • suwnice,
 • żurawie,
 • wózki jezdniowe,
 • wózki manipulacyjne,
 • chwytaki podnoszące,
 • wciągarki i wciągniki,
 • manipulatory pneumatyczne,
 • manipulatory podciśnieniowe.

Wymienione wyżej maszyny mogą pracować zarówno w obrębie jednego stanowiska czy linii produkcyjnej, jak i przenosić towary na terenie całego zakładu lub placu budowy.

Kursy kwalifikacyjne

Jak tłumaczy przedstawiciel firmy Id-lifting: Korzystanie z urządzeń transportu bliskiego wymaga odpowiednich kwalifikacji operatorów. Kursy specjalistyczne organizowane są pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego i kończą się egzaminem państwowym. Dostarczają one wiedzę i uposażają uczestników w umiejętności niezbędne do bezpiecznej obsługi konkretnego typu maszyn. Wydawane uprawnienia są bezterminowe. Obecnie najpopularniejszymi kursami kwalifikacyjnymi są:

 • kurs na wózki widłowe,
 • kurs HDS (operator żurawi przeładunkowych ),
 • kurs operator wózków jezdniowych,
 • kurs operator podestów ruchomych,
 • kurs operator suwnic.

Dodatkową korzyścią jaką daje uzyskanie kwalifikacji jest zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia.

Przepisy prawne

Zgodnie z przepisami, na operatorów i osoby dokonujące konserwacji urządzeń transportu bliskiego w niektórych przypadkach mogą zostać nałożone kary. Pracownicy, którzy eksploatują UTB bez zaświadczenia kwalifikacyjnego lub wbrew decyzji zezwalającej na użytkowanie, podlegają karze grzywny lub nawet karze pozbawienia wolności. Aby uniknąć tego typu sytuacji należy bezwzględnie przestrzegać przepisów zawartych w ustawie o dozorze technicznym oraz zasad bezpieczeństwa przekazywanych na kursach kwalifikacyjnych.

Materiał partnera