Ceny transferowe

Co rozumieć pod pojęciem cen transferowych?

Chcąc zrozumieć specyfikę kwestii rachunkowych, zarządczych i podatkowych, należy się nierzadko bardzo natrudzić. Zagadnienia związane z tymi obszarami są często nazbyt skomplikowane semantycznie. Podobnie widziane jest pojęcie cen transferowych, które wielu osobom niewiele mówią. Nie należy się jednak tym martwić, bo o cenach transferowych mówi się zazwyczaj w kontekście podmiotów powiązanych bądź podmiotów z siedzibami w rajach podatkowych.

Ceny transferowe – czym one właściwie są?

Ceny transferowe należą do pojęć odnoszących się do bardzo wąskiej tematyki, mianowicie – prawa podatkowego dla konkretnych podatników. Nie dotyczą więc one całego społeczeństwa, z tego powodu ich znaczenie nie jest powszechnie znane. Należy jednak przyznać, że zrozumienie wszystkich zdarzeń wynikających z funkcjonowania w przestrzeni rachunkowej, podatkowej i zarządczej cen transferowych, nie jest wcale trudne, jeśli zostanie to właściwie objaśnione – uważa ekspert z firmy Experto in Tributis S.A.

Cena transferowa, inaczej cena transakcyjna oznacza taką cenę, która jest stosowana pomiędzy podmiotami powiązanymi albo podmiotami z siedzibą w słynnych współcześnie rajach podatkowych. Ceny transferowe stosowane są wtedy, kiedy dochodzi do wystąpienia transakcji pomiędzy podmiotami, które mają odpowiednią siłę oddziaływania na inne podmioty krajowe lub zagraniczne. By lepiej zrozumieć opisywane pojęcie, dobrze przywołać definicję zawartą w Ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych. W artykule 11a. w punkcie 1. przeczytać można, że cenę transferową należy rozumieć jako „rezultat finansowy warunków ustalonych lub narzuconych w wyniku istniejących powiązań, w tym cenę, wynagrodzenie, wynik finansowy lub wskaźnik finansowy”. A więc ceny transferowe to ceny sprzedawanych dóbr i usług, a także wartości o charakterze niematerialnym i prawnym, które zostały sprecyzowane przez podmioty powiązane. Należy mieć świadomość tego, że bardzo duża część transakcji w świecie biznesowym wynika właśnie z operacji handlowych odbywających się pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Wymagana dokumentacja

Wszystkie firmy, które mają związek z cenami transferowymi, powinny korzystać z profesjonalnej obsługi prawnej przedsiębiorców. Wynika to z faktu, że zgodnie ze wspominaną uprzednią ustawą (Art. 11k. 1.):

Podmioty powiązane są obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok obrotowy w celu wykazania, że ceny transferowe zostały ustalone na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Każde więc przedsiębiorstwo, które ustala wysokość cen transferowych, jest zobowiązane do regularnego przygotowywania stosownej dokumentacji. Firmy zajmujące się profesjonalnym doradztwem podatkowym i kompleksowymi usługami księgowymi pomagają w sporządzaniu kompletnej dokumentacji podatkowej, w tym: sprawozdania CIT-TP, analizy porównawczej, raportowania według krajów (powiadomień CBC-P i raportu CBC-R) i dokumentacji grupowej (master file).

Materiał partnera