wyceny działek

Co należy wziąć pod uwagę przy wycenie działki?

Przymierzając się do wyceny działki, konieczne jest uwzględnienie rozmaitych wytycznych. Wiele z nich opisano w polskim prawie. Dzięki takiemu podejściu możliwe jest nie tylko pozostanie w zgodności z przepisami, ale przede wszystkim dokonanie miarodajnej i obiektywnej oceny rynkowej. Wyceniając wartość działki, właściciel dowiaduje się, ile może zażądać od potencjalnego nabywcy.

Sposoby wyceny wartości działki

Na cenę działki wpływa bardzo wiele czynników, a do najważniejszych należy zaliczyć lokalizację, możliwości komunikacyjne, uzbrojenie terenu (dostęp do wody, kanalizacji, prądu, gazu i innych mediów), kształt oraz wielkość, a także sąsiedztwo tudzież plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty przez gminę.

W biurze rzeczoznawca majątkowe z Torunia dowiadujemy się, że proces wyceny nieruchomości musi skupić się na tym, aby być maksymalnie obiektywnym. Co za tym idzie, konieczne jest wzięcie pod uwagę wielu czynników i porzucenie wartości sentymentalnej. Ten ostatni punkt bywa szczególnie trudny do zaakceptowania przez właściciela gruntu i niekiedy trzeba poświęcić dużo czasu, aby uświadomić takiego człowieka, że potencjalny nabywca myśli innymi kategoriami.

Najczęściej wykorzystywany w trakcie wyceny działek jest operat szacunkowy. Jest to bowiem urzędowy dokument, który ze względów formalnych musi być sporządzony w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawiera on następujące informacje:

 • opis rodzaju wycenianej nieruchomości oraz zakresu wyceny,
 • cel wyceny, który zazwyczaj związany jest z działaniami, jakie chce podjąć właściciel,
 • podstawę formalną wyceny działki oraz źródła danych o działce,
 • datę określenia wartości działki,
 • opis stanu działki, w szczególności:
  • opis inwentarza majątkowego,
  • opis inwentarza naturalnego,
  • zasoby naturalne,
 • wskazanie przeznaczenia wycenianej nieruchomości wynikającego z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub innych dokumentów,
 • wskazanie rodzaju określanej wartości, wyboru podejścia, metody i techniki szacowania przyjętej przez certyfikowanego rzeczoznawcę,
 • analizę i charakterystykę rynku nieruchomości w zakresie dotyczącym celu i sposobu wyceny,
 • wynik wyceny działki z przedstawieniem obliczeń wartości rynkowej.

Dopiero tak przygotowany dokument może stanowić rzeczywistą podstawę do podejmowania działań np. związanych z uzyskaniem zabezpieczenia hipotecznego czy sprzedażą gruntu. Jest to zarazem najlepszy sposób na to, aby uzyskać rzetelne informacje dotyczące faktycznej wartości posiadanej działki tak niezbędne dla właściciela oraz istotne dla nabywcy.

Materiał partnera