Sprawa spadkowa

Co należy wiedzieć o sprawach spadkowych?

Postępowanie spadkowe, innymi słowy sprawa spadkowa może być przeprowadzona przez właściwy sąd lub u notariusza. Ustalając prawo do spadku w sądzie rejonowym, procedurę kończy się wyrokiem stwierdzającym, kto dziedziczy spadek po spadkodawcy. Od 2009 roku swoje prawa do spadku można jednak potwierdzić notarialnie poprzez poświadczenie dziedziczenia. Jest to rozwiązanie szybsze, łatwiejsze i o wiele mniej sformalizowane, niż wariant sądowy.

Poświadczenie dziedziczenia – sprawa spadkowa rozpoznawana u notariusza

Oficjalny dokument dziedziczenia sporządzany przez notariusza ma taką samą moc prawną, co prawomocne postanowienie sądu. Co ważne, akt poświadczenia dziedziczenia może sporządzić notariusz z dowolnego regionu Polski. Nie mają znaczenia miejsce Twojego zamieszkania ani miejsce zamieszkania spadkodawcy. Ponadto jako spadkobierca nie musisz składać do kancelarii żadnych wniosków, co znacznie ułatwia całą procedurę. Warunkiem jest jednak to, by do kancelarii notarialnej zgłosiły się wszystkie osoby, które mogą być wzięte pod uwagę jako spadkobiercy. Poza tym nie może istnieć między nimi spór co do podziału spadku.

Nie ma wątpliwości, że wybór notariusza zapewnia sprawniejsze i szybsze przeprowadzenie sprawy spadkowej. Dzieje się tak tym bardziej, że w uzasadnionych sytuacjach, czynności służbowe notariusz może wykonać poza kancelarią.

Moja kancelaria ma swoją siedzibę w Sosnowcu, jednak w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej poza jej siedzibą, na przykład w domu, szpitalu albo w firmie, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub jakieś szczególne okoliczności – tłumaczy Notariusz Joanna Heliosz.

Notarialny akt poświadczenia dziedziczenia – dokument o pełnej mocy prawnej, który sporządza notariusz

Do notariusza trzeba zgłosić się z aktem zgonu spadkodawcy, aktem jego urodzenia, aktem małżeństwa i testamentem, jeśli dziedziczenie ma odbyć się na jego podstawie. Notariusz w obecności przybyłych osób sporządza protokół dziedziczenia, a na jego postawie – akt poświadczenia dziedziczenia.  Dokument ten dokładnie określa krąg spadkobierców oraz ich udziały w dziedziczonym majątku. Mocy prawnej nabiera natomiast po zarejestrowaniu w elektronicznym rejestrze poświadczeń dziedziczenia. Czynności tej dokonuje sam notariusz.


Gdy sprawa spadkowa zostanie zakończona, a nabycie spadku stwierdzone – spadkobierca musi zgłosić ten fakt do właściwego sobie urzędu skarbowego. Ma na to 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Materiał partnera