Agenci ochrony fizycznej

Co należy do zadań agentów ochrony fizycznej?

Agent ochrony fizycznej, nazywany również pracownikiem ochrony, ochroniarzem bądź strażnikiem, jest to zawód polegający na nieustannym zapewnianiu bezpieczeństwa i ochrony osobom i/lub mieniu. Osoby wykonujące ten zawód są zatrudnione w wyspecjalizowanych agencjach lub wewnętrznej służbie ochrony. Co należy do codziennych zadań agentów ochrony fizycznej?

Zawód agenta ochrony fizycznej – krótka charakterystyka

Ogólnie rzecz ujmując, agent ochrony fizycznej odpowiada za strzeżenie mienia i dbanie o bezpieczeństwo ludzi. Licencjonowani agenci ochrony fizycznej muszą ukończyć specjalne szkolenie, aby móc wykonywać ten zawód, a także posiadać zaświadczenie o niekaralności. W dobrych agencjach ochrony, takich jak chociażby Gabor Security, pracownicy ochrony fizycznej przechodzą regularne szkolenia, między innymi ze strzelania, taktycznej jazdy samochodem czy pomocy przedmedycznej, jak również zdają egzaminy potwierdzające te umiejętności. Osoby piastujące stanowisko agenta ochrony fizycznej muszą być zdrowe i bardzo sprawne fizycznie. Ogromne znaczenie ma również psychika: refleks, odporność na stres czy umiejętność pracy z ludźmi.

Jakie są zadania agenta ochrony fizycznej?

Osoba zatrudniona na stanowisku agenta ochrony fizycznej może pełnić swoje zadania w różnorodnych obiektach: firmach, na osiedlach mieszkaniowych, instytucjach finansowych, obiektach handlowych, publicznych czy domach prywatnych. Do podstawowych zadań agenta ochrony fizycznej należy zapewnienie ochrony osób i mienia, kontrolowanie przestrzegania zasad bezpieczeństwa (na przykład podczas imprez masowych), zapewnienie ochrony podczas konferencji, spotkań biznesowych czy targów. Inne zadania to konwojowanie transportu dóbr materialnych, podejmowania działań, które zapobiegają przestępstwu, raportowanie kradzieży czy obsługa stacji do monitorowania obiektów i wsparcie w akcjach interwencyjnych.

Uprawnienia agenta ochrony fizycznej

Kwalifikowany agent ochrony fizycznej, w ramach wykonywania swoich obowiązków polegających na zapewnieniu bezpieczeństwa ma prawo stosować środki porządkowe oraz środki przymusu bezpośredniego. Do środków porządkowych należy ustalanie przebywania osób na terenie chronionego obiektu i legitymacja ludzi w celu zweryfikowania ich tożsamości, wzywanie osób zakłócających porządek lub przebywających bezprawnie w danym obiekcie do jego opuszczenia oraz ujmowania osób, które stwarzają realne zagrożenie. Natomiast środki przymusu bezpośredniego, stosowane w przypadku zagrożenia, obejmują użycie siły fizycznej, kajdanek, pałek, psów, paralizatorów czy taserów, chemicznych środków obezwładniających czy broni palnej – gdy następuje szczególne wskazanie do jej użycia.

Materiał partnera