Księgi wieczyste

Co można znaleźć w księdze wieczystej?

Księgi wieczyste mają dla nieruchomości analogiczną funkcję, co dowód osobisty dla osoby fizycznej. Zawierają wszystkie potrzebne informacje, które pozwalają zidentyfikować nieruchomość i jej właścicieli. Księga wieczysta jest obecnie podstawowym dokumentem, który potwierdza własność nieruchomości. Mimo, iż w dalszym ciągu nie wszystkie nieruchomości w Polsce mają założone księgi wieczyste, Rejestr Ksiąg Wieczystych jest pierwszym i jedynym źródłem informacji, z którego należy skorzystać planując zakup domu, pomieszczeń biurowych, hali przemysłowych oraz jakiejkolwiek innej nieruchomości. Co można znaleźć w takiej księdze?

Jak i kiedy należy założyć księgę wieczystą?

Księgę wieczystą dla danej nieruchomości powinien założyć jej właściciel, współwłaściciele lub posiadacz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Można dokonać tego jedynie w Wydziale Ksiąg Wieczystych sądu właściwego miejscowo dla nieruchomości. W razie wątpliwości w tym zakresie, warto zasięgnąć porady prawnika z kancelarii prawnej.

W przypadku, gdy zmienia się stan prawny nieruchomości, właściciel zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym sąd. Jeśli zmiana wynika z orzeczenia sądu, obowiązek ten uznaje się automatycznie za spełniony. Obowiązek wpisu w księdze wieczystej powstaje z chwilą dokonania każdej czynności, która wymaga aktu notarialnego, takiej jak między innymi sprzedaż, umowa dożywocia, umowa przedwstępna, ustanowienie lub spłata hipoteki, zmiana właściciela wskutek dziedziczenia. Warto pamiętać, że bank po spłacie kredytu hipotecznego nie dokonuje zmian w księdze wieczystej, więc wpis o hipotece musi usunąć właściciel.

Jakie informacje zawiera księga wieczysta?

W księdze wieczystej można znaleźć przede wszystkim dokładny adres nieruchomości oraz powierzchnię nieruchomości gruntowej i budynków. Dodatkowo z pomocą księgi wieczystej można poznać dane właściciela lub współwłaścicieli nieruchomości, wszelkie wpisy dotyczące hipoteki, a także prawa przysługujące wobec nieruchomości osobom innym niż właściciel.

Jak wskazuje prawnik z kancelarii De Iure: Klienci często nie wiedzą, gdzie poszukiwać informacji dotyczących interesujących ich nieruchomości. Można je łatwo wyszukać w Rejestrze Ksiąg Wieczystych po adresie lub numerze księgi wieczystej. Z ich treścią warto zapoznać się w siedzibie sądu lub za pośrednictwem Internetu.

Czasem w księdze wieczystej znajdują się również wpisy dotyczące związanych z nieruchomością służebności gruntowych oraz informacje o zawartych przez właściciela umowach dożywocia, pierwokupu i podobnych.

Materiał partnera