Charakterystyka systemów wizualizacji gazów

Wyciek gazu może stanowić zagrożenie nawet wtedy, gdy pojawi się jego jedno niewielkie źródło. Tymczasem niektóre zakłady produkcyjne wymagają złożonej instalacji. W jaki sposób monitorować rozległe systemy gazociągowe na dużych powierzchniach? Służą temu systemy wizualizacji gazów. Jakie możliwości daje nam pod tym względem technologia i jakie są zalety wizualnej detekcji gazów?

Zalety systemów wizualizacji gazów

Największą zaletą systemów wizualizacji gazów jest to, że nie angażują one ludzi, a więc nikt nie jest narażony na zatrucie gazem lub uszkodzenie w eksplozji podczas inspekcji. Ponadto wizualizacja gazów pozwala kontrolować całą instalację w tym samym czasie, podczas gdy manualne detektory mogą sprawdzić jedno potencjalne źródło wycieku gazu w danej chwili, co wydłuża czas oczekiwania na wynik kontroli. Co nie mniej ważne, wizualizacja gazów pozwala wykryć uszczerbki instalacji w miejscach nieoczekiwanych, podczas gdy ręczna kontrola skupia się najpierw na miejscach najbardziej prawdopodobnych.

Szybkość i zasięg działania, bezpieczeństwo oraz szczegółowość detekcji sprawiają, że na ten moment systemy wizualizacji gazów są bezkonkurencyjną metodą kontroli wycieków. Jeden system wizualizacji gazów można porównać do tysięcy detektorów gazu i termometrów na podczerwień działających w tym samym czasie.

Jak działa wizualna detekcja gazów?

Wizualna detekcja gazów wykorzystuje termowizję. Widzi to, co dla człowieka niewidzialne – promieniowanie podczerwone. Podczerwień to światło, którego nie widzimy, a jego źródłem jest każdy obiekt o temperaturze powyżej zera absolutnego. Przemioty o różnych temperaturach wyzwalają różne ilości promieniowania, co kamera na podczerwień odczytuje jako różnice w obrazie – w ten sposób możemy widzieć dokładnie wszystko, co różni się między sobą temperaturą. Ponieważ wyciekający z instalacji gaz ma inną temperaturę niż wszystko wokół, widzimy go okiem kamery jak na dłoni.

W razie awarii widzimy dokładnie, gdzie do niej doszło, nawet jeżeli gaz zdąży rozprzestrzenić się po pomieszczeniu. Dzięki temu można sprawnie odciąć ten rejon i podjąć działania w celu usunięcia problemu bez przerywania pracy w innych miejscach.

Kontrola może być sprawowana bez przerwy, w tym także podczas normalnej pracy instalacji. Jednocześnie osoba sprawdzająca sytuację może być w bezpiecznej odległości i nie naraża się na zatrucie. Wizualne systemy detekcji gazu pozwalają łatwo uzyskać pełny ogląd sytuacji bez nadmiernych kosztów, a co szczególnie ważne – można szybko podjąć środki zaradcze i ograniczyć zagrożenie. Wysokiej jakości systemy wizualizacji gazów można znaleźć na www.ects.pl.

Materiał partnera