morska spedycja

Charakterystyka spedycji kontenerowej

Morska spedycja kontenerowa jest jednym ze sposobów, w jaki mamy możliwość organizowania przewozu towarów. Droga morska ma wiele zalet i udogodnień, zastosowanie kontenerów zaś daje wiele możliwości przez co jest bardzo praktyczne. Z naszego artykułu dowiesz się, dlaczego spedycja błędnie utożsamiana jest z transportem oraz na czym ona dokładnie polega.

Transport a spedycja

Terminy „spedycja” i „transport” bardzo często stosowane są zamiennie, co stanowi błąd, gdyż usługa spedycji nie jest tożsama z transportem. Proces spedycyjny jest bardziej rozbudowany, a jego zakres obejmuje zdecydowanie więcej działań.

Jak tłumaczy nasz rozmówca, specjalista z firmy OKMARIT z Trójmiasta, zajmującej się logistyką i spedycją: Transport to usługa, która polega głównie na przemieszczaniu towarów lub osób pomiędzy określonymi lokalizacjami przy wykorzystaniu różnych środków transportu. Stąd wyróżniamy transport morski, drogowy, kolejowy oraz powietrzny. Istnieje również możliwość transportu mieszanego, gdzie wykorzystywany jest więcej niż jeden rodzaj transportu. Spedycja zaś to usługa, w której – oprócz transportu – w zakres wchodzi organizacja przewozu towarów. Zatem spedycja obejmuje również takie procesy jak przetwarzanie i kompletowanie dokumentów przesyłek, ubezpieczanie towarów, przygotowywanie towarów do odpraw celnych, składowanie towarów, sprzedaż ładunków czy awizowanie przesyłek.  

W związku z tak szerokim zakresem działania, spedytorzy zmuszeni są współpracować z różnego rodzaju instytucjami jak np. Urząd Celny czy agencja ubezpieczeniowa oraz organami państwowymi. Różne są także umowy, jakie spedytorzy zawierają ze swoimi klientami oraz wyznaczany w nich zakres odpowiedzialności.

Spedycja kontenerowa

Jednym z rodzajów spedycji jest morska spedycja kontenerowa. Kontenery są jedną z najczęściej wykorzystywanych jednostek transportowych. Z uwagi na ich uniwersalność w kontenerach mogą być przewożone niemal wszystkie rodzaje towaru – począwszy od produktów sypkich i płynnych, na towarach ponadgabarytowych kończąc.

W zależności od przewożonego ładunku stosuje się różnego rodzaju kontenery. Pośród nich najczęściej wykorzystywanymi w procesach spedycyjnych są: kontenery o zastosowaniu ogólnym, kontenery posiadające otwierany dach i stosowane do transportu maszyn oraz ładunków masowych, kontenery chłodnicze, w których przewożone są towary wymagające kontroli temperatury oraz kontenery do przewożenia palet.

Morska spedycja kontenerowa charakteryzuje się wysokim poziomem bezpieczeństwa przewożonych towarów. Towary znajdują się bowiem w kontenerach, które są zaplombowane i zapewniają bezpieczny przewóz przez całą wyznaczoną trasę. Nikt oprócz odbiorcy na miejscu, nie ma prawa dostępu do ich zawartości. Wyjątek stanowi Urząd Celny i Sanepid, którym w uzasadnionych przypadkach, spedytor zobowiązany jest udzielić dostępu do towaru, zawartego w kontenerach. Jego zaginięcie lub zniszczenie staje się zatem mało prawdopodobne. Spedycja kontenerowa pozwala również na spore oszczędności, gdyż eliminuje konieczność przeładowywania towarów w momencie zmiany środka transportu. Towary zostają bezpieczne w kontenerach.

Materiał partnera