kraty wstrząsowe

Charakterystyka krat wstrząsowych

Kraty wstrząsowe wykorzystywane są w odlewniach, czyli zakładach przemysłowych, w których wytwarzane są odlewy. Kraty wstrząsowe służą do wybijania form, a dokładniej do wybijania odlewów z form odlewniczych. Ich zadaniem jest także wstępne oczyszczanie odlewów i brył w trakcie ich transportu po ruszcie kraty. Czym charakteryzują się kraty wstrząsowe?

Jak działają kraty wstrząsowe?

Do wybijania odlewów dochodzi na skutek zderzenia drgającego rusztu kraty wstrząsowej z masą formy oraz z odlewem. Taka sama zasada działania dotyczy dalszych procesów, czyli wstępnego oczyszczania, a następnie rozdrabniania masy formierskiej. Masa formierska jest rozdrabniana w kruszarce wibracyjnej, a trafia tam przez podajnik wibracyjny. Ostatnim etapem wybijania form jest odebranie z kraty wstrząsowej odlewów przez współpracujące z nią urządzenia transportowe.
Drganie kraty wstrząsowej jest wywołane przez silniki o dużej mocy. Całość konstrukcji jest umieszczona na gumowych amortyzatorach, które mają za zadanie pochłaniać dużą część obciążeń dynamicznych. Należy tutaj podkreślić bardzo duże znaczenie właściwego zwymiarowania krat wstrząsowych. Złe zwymiarowanie może prowadzić do uszkodzeń delikatnych części odlewów, a nawet do odpadnięcia całej masy od odlewu – tłumaczy nasz ekspert z firmy SEMI, która jest producentem konstrukcji aluminiowych i stalowych.

Co charakteryzuje kraty wstrząsowe?

Kraty wstrząsowe wyróżnia szereg parametrów, pośród których należy wymienić:
nośność kraty wstrząsowej, czyli jej dopuszczalne obciążenie,
częstotliwość drgań, im mniejsza wartość częstotliwości drgań, tym dłuższa żywotność łożysk oraz większa możliwość zwiększenia amplitudy drgań,
amplitudę drgań, której większa wartość poprawia skuteczność wybijania oraz pozwala skrócić całkowity czas procesu,
wymiary nominalne rusztu, a jak już wspomnieliśmy, właściwe zwymiarowanie ma ogromne znaczenie dla powodzenia wybijania odlewów,
masę kraty.
Kraty wstrząsowe dają możliwość regulacji siły, która wymusza drgania. Co za tym idzie, można decydować o amplitudzie drgań, a jednocześnie o ostatecznych wynikach procesu wybijania. Łagodniejszy rozruch i hamowanie kraty zapewnia bezwkrętkowe mocowanie sprężyn. Sprężyny nie są sztywno osadzone, co likwiduje przyczynę pęknięć.

Zastosowanie krat wstrząsowych

Kraty wstrząsowe, zwłaszcza kraty wstrząsowe samorozładowcze, są wykorzystywane w zautomatyzowanych oraz zmechanizowanych liniach formowania. Przede wszystkim przeznaczone są do odlewni metali, gdzie mają za zadanie:
• rozbijać formę w celu oddzielenia odlewu od masy formierskiej,
• rozdrabniać zużytą masę formierską, która będzie poddawana procesowi dalszej regeneracji,
• oczyszczać masę z wszelkiego rodzaju opiłków i wiórów.

Materiał partnera