Charakterystyka instalacji dla mroźni

Chłodnie i mroźnie to pomieszczenia, które zapewniają stałą niską temperaturę, niezbędną do bezpiecznego przechowywania rozmaitych produktów, głównie spożywczych. W związku z tym komory chłodnicze stanowią konieczny element każdej dużej gastronomii, są niezbędne w magazynach sklepów zorientowanych na obrót produktami spożywczymi oraz w zakładach przetwórstwa spożywczego.

Czym są komory mroźnicze?

Zgodnie z definicją komora chłodnicza jest zamkniętą przestrzenią, której przegrody zapewniają doskonałą izolację termiczną i paroszczelność. W komorach chłodniczych – do których zaliczane są również mroźnie – możliwe jest utrzymanie stałej temperatury, stosownej do potrzeb przechowywanych produktów.

Podstawowy podział komór chłodniczych zbudowany jest właśnie w oparciu o zakres utrzymywanych temperatur. Standardowe komory chłodnicze utrzymują temperatury w zakresie od 0 do +10°C. W interesujących nas w tym opracowaniu komorach mroźniczych panują temperatury znacznie niższe.

Pomieszczenia, w których utrzymywana  jest  stała temperatura na poziomie od -18 do -25°C nazywane są komorami mroźniczymi standardowymi, natomiast te, w których panuje temperatura  -30°C – komorami mroźniczymi głębokiego mrożenia.

Innym kryterium podziału komór chłodniczych jest ich budowa. I tak spotkać możemy komory chłodnicze składane z płyt PUR na miejscu lub u producenta, a także komory murowane wolnostojące lub wbudowane w większe obiekty.

Systemy chłodnicze dla komór mroźniczych

Wybór układu chłodniczego do komory mroźniczej uzależniony jest przede wszystkim od jej powierzchni. W niewielkich mroźniach, nieprzekraczających 30 m3, wystarczające bywa wykorzystanie urządzenia typu monoblok ze skraplaczem, parownikiem i sprężarką umieszczonymi we wspólnej obudowie.

Innym rozwiązaniem, stosowanym dla nieco większych mroźni, jest instalacja chłodnicza z zewnętrznym agregatem skraplającym, który połączony jest z parownikiem poprzez rurociąg. W takiej sytuacji parownik umieszcza się na stropie komory, zaś obieg powietrza w jej wnętrzu wymuszają specjalne wentylatory.

Z kolei w bardzo dużych mroźniach, obsługujących np. sklepy wielkopowierzchniowe i centra logistyczne, najwygodniejszym i najpewniejszym rozwiązaniem jest scentralizowany układ z kilkoma sprężarkami. Układ sprężarek może być umieszczony w pewnej odległości od komory i połączony z nią rurociągiem – wyjaśnia nasz rozmówca z Firmy Usług Handlowych PUCH.

Sterowanie zaworami odbywa się za pomocą regulatorów chłodniczych, co pozwala na niezależną pracę poszczególnych parowników. Instalacje z agregatem wielosprężarkowym zbudowane są zazwyczaj z kilku sprężarek, jednego wspólnego skraplacza, kilku komór chłodniczych o różnych temperaturach parowania oraz dodatkowych gablot chłodniczych.

Jak wybrać odpowiednią instalację dla mroźni?

Wybór właściwej instalacji do obsługi komory mroźniczej zawsze musi być uzależniony od jej wielkości, wymagań przechowywanych w niej produktów i wielu innych czynników, związanych m.in. z jej lokalizacją, możliwościami zasilania itd. Toteż dobór najlepszych rozwiązań powinien przebiegać w oparciu o wnikliwą ekspertyzę i rzetelne obliczenia.

Właśnie dlatego do opracowania projektu instalacji mroźni warto zaangażować solidnych i doświadczonych ekspertów z branży. Przed podjęciem decyzji o współpracy warto upewnić się, że dana firma jest w stanie nie tylko przygotować plan realizacji takiej inwestycji, ale także zapewnia pełne wykonawstwo i późniejszy serwis.

Materiał partnera