wywoz nieczystosci plynnych

Charakterystyczne nowoczesne wozy asenizacyjne

Szamba są zbiornikami, które nie mają odpływu. To właśnie w nich gromadzone są wszelkie nieczystości stałe i ciekłe, pochodzące z gospodarstw domowych. Zbiorniki są wykorzystywane w przypadku, kiedy nowopowstały dom nie ma możliwości podłączenia się do sieci kanalizacyjnej. Każdy użytkownik szamba jest zobowiązany do jego regularnego opróżniania. Odbywa się to za pomocą specjalnych wozów asenizacyjnych. Czym wyróżniają się takie pojazdy?

Opróżnianie szamba — podstawowe informacje

Każdy właściciel posesji, na której znajduje się szambo, ma obowiązek jego opróżniania, co musi być udokumentowane za pomocą rachunku lub faktury związanej z wykonaniem takiej usługi. Istnieje więc konieczność korzystania z usług wyspecjalizowanej w danym zakresie firmy, która ma stosowne uprawnienia, ale również sprzęt do asenizacji szamba

— tłumaczy specjalista z firmy Sako-II.

Przedsiębiorstwa zajmujące się wywozem zanieczyszczeń, jako potwierdzenie ich wywozu z danej posesji wystawiają stosowne potwierdzenie. Dla właściciela jest to podkładka, że nieczystości zostały odprowadzone poprawnie i nie miało miejsca ich samodzielne niewypompowane na przyległy do domu teren, co często miało miejsce jeszcze kilka lat temu. Kontrolę nad systematycznym wywozem zanieczyszczeń sprawuje gmina, która – jeżeli nie otrzyma stosownego dokumentu potwierdzającego odbiór zanieczyszczeń – ma prawo do nałożenia kary grzywny.

Na czym polega asenizacja szamba?

Mianem asenizacji określa się wywóz zanieczyszczeń, do którego stosuje się nowoczesne wozy określane asenizacyjnymi. Przy ich wykorzystaniu możliwe jest wywiezienie nieczystości pochodzących z:

  • przydomowego szamba,
  • niewielkiej oczyszczalni ścieków,
  • zakładów produkcyjnych,
  • gospodarstw rolnych.

Nowoczesne wozy asenizacyjne są odpowiedzialne za pompowanie zanieczyszczeń ze zbiorników przydomowych do cysterny, która najczęściej zamontowana jest na samochodzie ciężarowym. Sprzęt umożliwia bezpiecznie usuwanie nieczystości dzięki specjalnym zaworom, odpowiedzialnym za dopasowanie odpowiedniego ciśnienia oraz kołnierzom na elemencie ssącym, co chroni przed zniekształceniem zbiornika podczas pompowania. Dotyczy to w szczególności szamb wykonanych z tworzywa. Nowoczesne pojazdy wyposażone są również w długie węże, przy pomocy których możliwe jest wypompowanie zanieczyszczeń nawet z trudno dostępnych miejsc.

Należy pamiętać, że ścieki zawierają bardzo duże stężenie toksyn oraz wydzielają nieprzyjemny i specyficzny zapach. Niesie to ze sobą konieczność stosowania wyłącznie profesjonalnych pojazdów, które w odpowiedni sposób zabezpieczą ładunek oraz bezpiecznie dowiozą go do oczyszczalni. Jest to placówka, z którą dany odbiorca ma podpisaną umowę.

Regularny wywóz ścieków z przydomowego zbiornika, czy oczyszczalni jest niezwykle istotny – zarówno z punktu jego użytkowania, jak i zgodności z przepisami prawnymi. Warto w tym przypadku korzystaj z usług wyspecjalizowanej w tym zakresie firmy. Dysponuje ona nie tylko odpowiednim wozem asenizacyjnym dopasowanym do potrzeb klientów, który umożliwia bezpieczne pompowanie oraz przewożenie zanieczyszczeń do oczyszczalni. Bardzo ważną kwestią jest posiadanie odpowiedniego zezwolenia, które daje prawo do odbierania zanieczyszczeń.

Materiał partnera