polisa ubezpieczeniowa

Cechy polisy ubezpieczeniowej

Polisa ubezpieczeniowa jest dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia pomiędzy ubezpieczycielem, tj. towarzystwem ubezpieczeniowym, a ubezpieczającym, czyli klientem. W jej treści znajdują się dokładne dane obydwu stron, ale też dokładnie opisuje on przedmiot objęty ochroną, bez względu na to, czy jest materialny, czy nie. Co warto o niej wiedzieć?

Co musi zawierać polisa ubezpieczeniowa?

Istnieje minimalny zakres danych, które muszą być zawarte w polisie ubezpieczeniowej. Należą do nich dane ubezpieczającego, które są różne dla osób fizycznych oraz dla osób prawnych. W pierwszym przypadku oznaczają imię, nazwisko, adres i numer PESEL.
W drugim zaś dane firmy tj. jej nazwę, adres siedziby, regon, NIP, PKD podstawowej działalności i towarzyszącej związanej bezpośrednio z zawieraną umową. Specjaliści z firmy Ubezpieczenia Artur Jabłoński wyjaśniają, że w przypadku zawarcia umowy przez osobę inną niż ubezpieczony w jej treści muszą znaleźć się też dane ubezpieczonego. W zależności od zakresu ochrony konieczne może okazać się wskazanie danych uposażonego.

Ważnymi elementami umowy są także okres ubezpieczenia (najczęściej 1 rok) oraz jego suma. Ostatni element oznacza minimalną sumę gwarancyjną, którą nakłada ustawodawca. W jej treści nie może zabraknąć informacji o rodzaju ubezpieczenia i ogólnych jego warunkach mających zastosowanie w realizacji umowy.

Dlaczego warto zawrzeć polisę ubezpieczenia?

Polisa ubezpieczeniowa ma głównie chronić na wypadek śmierci bądź innych zdarzeń objętych umową. Ubezpieczenia na życie to produkt, którego zakup wiele osób odwleka w czasie. Większości wydaje się, że wszelkie wypadki, nieszczęścia i problemy nie mogą dotyczyć jego. Rzeczywistość okazuje się niestety przykra. Niemal każdy zna kogoś, kto doznał obrażeń w wypadku samochodowym, zachorował na ciężką chorobę czy też doznał urazu w pracy. Konsekwencją takich zdarzeń jest najczęściej brak zdolności do pracy, a tym samym utrata płynności finansowej. To właśnie w takich sytuacjach ubezpieczenia na życie przychodzą z pomocą w postaci odszkodowania. Jego wysokość każdorazowo uzależniona jest od wybranego wariantu i wysokości opłacanych składek, ale też wybranych elementów dodatkowych. Najczęściej ochrona obejmuje nagłe zachorowania, pobyt w szpitalu czy też koszty niezbędne do poniesienia na zakup leków bądź sprzętu rehabilitacyjnego. Tak naprawdę powodów, dla których warto zainwestować w polisę ubezpieczeniową jest wiele, aczkolwiek jeden jest najważniejszy. Chęć zabezpieczenia przyszłości dzieci, rodziców i małżonków.

Materiał partnera