pracownia geologiczna

Cechy dobrej pracowni geologicznej

Przeprowadzenie badań geologicznych jest niezbędnym elementem przygotowania każdej inwestycji budowlanej, niezależnie od tego, czy w grę wchodzi wzniesienie niewielkiego budynku mieszkalnego, budowa wodociągu, drogi czy dużego obiektu przemysłowego. Wykonanie odpowiednich prac trzeba zlecić firmie, która zatrudnia specjalistów dysponujących koniecznymi uprawnieniami, doświadczeniem oraz niezbędnym sprzętem.

Dlaczego korzystanie z usług dobrej pracowni geologicznej jest niezbędne?

Rozpoznanie warunków geologicznych i hydrogeologicznych na terenie konkretnej działki pozwala na racjonalne podjęcie decyzji co do jej zakupu. Będzie także niezbędne do przygotowania właściwego sposobu posadowienia budowli w ramach opracowywanego projektu architektonicznego. Umożliwi dopasowanie zakresu prac i konstrukcji planowanego obiektu do poziomu wód gruntowych, pojawiających się na danym obszarze procesów geologicznych oraz zadbanie o prawidłowe odprowadzenie wody. Zatrudnienie odpowiedniej pracowni geologicznej sporządzającej potrzebną dokumentację to warunek dopełnienia formalności związanych z pozyskiwaniem pozwolenia na budowę lub dokonywania jej zgłoszenia. Pomoc geologów będzie też sposobem na zmniejszenie kosztów przedsięwzięcia, ponieważ pozwoli na uniknięcie problemów inżynieryjnych podczas prac. Badania geologiczne są jednak potrzebne także w branżach niezwiązanych bezpośrednio z budownictwem. Nie można będzie się bez nich obejść m.in. przy planowaniu eksploatacji kopalin, zasobów wód gruntowych czy szukaniu miejsc pozwalających na bezpieczne składowanie odpadów.

Co wyróżnia dobrą pracownię geologiczną?

Dobra pracownia geologiczna to firma, która zapewnia szeroki wachlarz usług, pozwalających na przygotowanie koniecznej do realizacji inwestycji dokumentacji, niezależnie od jej charakteru. W grę wchodzą tu m.in. badania potrzebne przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowę, przygotowanie operatów wodnoprawnych koniecznych do otrzymania pozwoleń wodnoprawnych, czy zezwoleń na eksploatację złóż kruszyw budowlanych, czy budowy instalacji geotermalnych. Przykładem firmy, której oferta obejmuje zarówno działania wymagane przy projektowaniu i wierceniu studni głębinowych czy odwiertów pod pompy ciepła, jak i prowadzenie nadzorów geologicznych przy dużych inwestycjach będzie GEOXX z Olsztyna. Pracownia poza niezwykle rozbudowaną ofertą badań terenowych i laboratoryjnych zapewnia też elastyczne podejście do potrzeb klientów, rzetelność wykonywania zleconych prac oraz, co w wielu przypadkach bardzo ważne, szybką realizację zleceń.

Materiał partnera