Tłumacz języka migowego

Cechy dobrego tłumacza języka migowego.

W naszym kraju każdy urząd powinien umożliwić niesłyszącym petentom porozumienie się w języku migowym. Niestety, wciąż istnieją trudności z tym związane. Dlatego najczęściej osoby słabo słyszące i niesłyszące w ogóle, muszą w niektórych przypadkach korzystać z pomocy tłumacza migowego. Taka osoba bywa również pomocna w innych instytucjach takich jak sądy, prokuratura czy posterunki policji.

Kompetencje tłumacza migowego

 Tłumaczem migowym może zostać osoba słysząca lub słabosłysząca, która sprawnie posługuje się językiem polskim oraz właśnie językiem migowym. Do uprawiania tego zawodu potrzebne są odpowiednie certyfikaty, które zdobywa się po ukończeniu specjalistycznych kursów. Jednak dobry tłumacz migowy, oprócz szerokich kompetencji, powinien odznaczać się kilkoma ważnymi cechami.

 Mówi o tym przedstawiciel firmy Quattro, która między innymi zajmuje się usługami, polegającymi na tłumaczeniach z języka migowego: – Język osób niesłyszących jest bardziej przestrzenny niż nasz, dlatego dobry tłumacz, oprócz podstawowych umiejętności powinien mieć predyspozycję w postaci łatwości zgrania własnych wypowiedzi z mową gestów i całego ciała. Taka osoba nie pracuje wyłącznie dłońmi, ale dodatkowo mimiką czy ruchami głowy i barków.

 Tłumacz migowy powinien odznaczać się wysoko rozwiniętymi zdolnościami interpersonalnymi, ponieważ w tej pracy potrzebna jest komunikatywność, empatia i zdolność nawiązywania i podtrzymywania relacji z nowo poznanymi osobami. Osobie w tym zawodzie przydaje się również podzielność uwagi i cierpliwość, dlatego dobrze, gry osoba tłumacząca na język migowy i na odwrót, posiada te zalety. Ponadto nie ulega wątpliwości, że taki ktoś powinien odznaczać się wysoką kulturą osobistą.

 Osoba tłumacząca język migowy, oprócz wymaganych w zawodzie kompetencji, powinna jeszcze odznaczać się dobrą znajomością przynajmniej podstaw psychologii. W pracy w urzędach i sądach przydaje się również orientacja w prawach ludzi niesłyszących i głuchych. Bardzo pomocne w wykonywaniu obowiązków jest również zdolność panowania nad emocjami w każdych warunkach.

Postać tłumacza podczas pracy

 Tłumacz migowy podczas wykonywania swoich obowiązków powinien wyglądać i zachowywać się w ściśle określony sposób. Wskazany jest jednolity, najlepiej ciemny strój. Żadne elementy odzieży czy biżuterii nie powinny zwracać nadmiernej uwagi rozmówców. To samo tyczy się makijażu.

 Osoba tłumacza podczas pełnienia obowiązków powinna być w miarę możliwości naturalna i neutralna w sposobie bycia, jednak nie zamknięta i nieprzystępna. Mimika i kontrolowana mowa ciała powinna pokazywać życzliwość i chęć pomocy.