kominiarz

Cechy dobrego kominiarza

Usługi dobrego kominiarza są niezbędne zarówno dla spełniania wymogów nakładanych przez przepisy przeciwpożarowe, jak i prawo budowlane. Kominiarz jest potrzebny nie tylko do utrzymywania przewodów kominowych w odpowiednim stanie, ale również do odbioru gotowej instalacji dymowej lub spalinowej. Znalezienie odpowiedniego fachowca nie zawsze będzie jednak proste.

Dlaczego kominiarz jest niezbędny?

Zarówno sami kominiarze, jak i ich klienci zgodziliby się na pewno, że najważniejszą cechą dobrego kominiarza jest umiejętność przynoszenia szczęścia i to niezależnie od szybkości, z jaką zdąży się złapać za guzik. Jednak, choć kominiarz w mundurze z potrzebnymi przy pracy akcesoriami wygląda na poły bajkowo, to zadania, które wykonuje, są bardzo poważne i wymagają nie tylko fachowej wiedzy i doświadczenia, ale również posiadania odpowiednich predyspozycji oraz stosownych uprawnień. Od dobrej znajomości rzemiosła i przestrzegania obowiązujących zasad zależy bezpieczeństwo mienia i ludzi – mówi przedstawiciel firmy Zakład Usług Kominiarskich Janusz Mitas, która zajmuje się kontrolą i montażem przewodów kominowych oraz obsługą instalacji gazowych.

Obowiązek wykonywania przeglądów kominiarskich wynika z obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, a także z prawa budowlanego, które w ramach obowiązkowych przeglądów budynków nakazuje kontrolę stanu przewodów wentylacyjnych i kominowych. Przegląd kominiarski powinien obejmować zarówno samo sprawdzenie instalacji, jak i w razie potrzeby jej oczyszczenie lub zlecenie wykonania określonych napraw. Częstotliwość przeglądów kominiarskich zależy od rodzaju wykorzystywanych urządzeń podłączonych do przewodów kominowych. Jeśli są to kotły, piece, kominki czy kuchnie, w których spala się paliwa stałe, czyli różne rodzaje węgla (także ekogroszek) lub drewna (w tym pellet czy brykiety) przegląd powinien się odbyć cztery razy w ciągu roku. Przy urządzeniach zasilanych gazem ziemnym lub płynnym, a także olejem opałowym przegląd instalacji kominowej jest konieczny dwa razy w roku.

Dobry stan komina jest ważny ze względu na sprawne działanie instalacji grzewczej i dobrą efektywność używanych urządzeń oraz z powodu ryzyka nieszczelności. Przez uszkodzenia struktury przewodu kominowego lub samego podłączenia szkodliwe substancje zawarte w dymie mogą przedostawać się do wnętrza pomieszczeń. Szczególnie groźny jest tlenek węgla, czyli czad, który bardzo szybko może doprowadzić do śmierci, a ze względu na to, że jest bezwonny, jego wykrycie jest możliwe tylko dzięki zamontowaniu odpowiednich czujników. Sprawdzanie stanu komina i jego czyszczenie jest również konieczne z powodu ryzyka pożaru. Zagrożenie stanowią substancje smoliste osadzające się wewnątrz komina przy spalaniu drewna oraz sadze powstające podczas spalania węgla. Warto pamiętać, że tego rodzaju zanieczyszczenia mogą spowodować wybuch i pożar generujący temperaturę sięgającą nawet 1000°C.

By zyskać pewność, że wszystkie czynności związane z czyszczeniem i przeglądem komina zostały wykonane prawidłowo, należy bardzo uważnie dobierać osoby, którym się je zleci. Podstawową kwestią będzie fakt posiadania odpowiednich uprawnień.

Czym kierować się szukając dobrego kominiarza?

W myśl obowiązujących przepisów przeglądy kominiarskie mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia zawodowe. Do oferowania usług kominiarskich w zakresie czyszczenia komina wystarczające są uprawnienia czeladnicze. Pełny przegląd wymaga jednak posiadania tytułu mistrza kominiarskiego. W przypadku kontroli stanu instalacji wentylacyjnych i kominowych w ramach przeglądów budowlanych niezbędny jest tytuł mistrza kominiarskiego albo uprawnienia budowlane z zakresu projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, a także w specjalności instalacyjnej z uwzględnieniem sieci oraz instalacji kanalizacyjnych, gazowych, wodociągowych, ciepłowniczych i wentylacyjnych.

Uprawnienia kominiarskie są uzyskiwane dzięki spełnieniu wymogów stawianych przez organizacje samorządu rzemieślniczego. Obejmują one zdanie egzaminu czeladniczego po odbyciu odpowiedniej, zwykle kilkuletniej praktyki pod okiem mistrza kominiarskiego. W przypadku tytułu mistrza obowiązuje wcześniejszy staż na stanowisku czeladniczym oraz zdanie egzaminu praktycznego i teoretycznego.

Warto pamiętać, że praca kominiarza wiąże się z wieloma zagrożeniami. Od osób, które ją wykonują, wymaga się więc odpowiednich predyspozycji do pracy na wysokości – w tym ze względu na szczególny charakter realizowanych zadań znakomicie rozwiniętego zmysłu równowagi. Codzienne obowiązki to również stały kontakt z niebezpiecznymi substancjami – pyłem, gazami spalinowymi i powstającymi oparami, a także wysoką temperaturą. Poza odpowiednimi cechami psychofizycznymi dobry kominiarz powinien wiec wykazywać się ostrożnością przejawiającą się w stosowaniu zabezpieczeń wymaganych przez zasady BHP. Ze względu na ponoszoną odpowiedzialność ważna będzie też sumienność i rzetelność w wykonywaniu swoich obowiązków.

Znalezienie znającego fach i rzetelnego kominiarza jest konieczne, by zyskać pewność, że wszystkie potrzebne czynności zostaną wykonane prawidłowo. Ze względu na skalę zagrożeń pożarowych i niebezpieczeństwa łączące się z nieszczelnościami, wybrana osoba powinna odznaczać się sumiennością i odpowiedzialnym traktowaniem swoich powinności.

Materiał partnera