kobieta w pracy

Cechy dobrego biura rachunkowego

Szeroki wachlarz usług biurowych, także w trybie online. Takim oto krótkim zdaniem można by określić wszystko to, co współczesne, idące z duchem czasu biuro rachunkowe powinno oferować swoim klientom. Spróbujmy jednak rozwinąć temat nieco bardziej szczegółowo, by konkretniej określić najistotniejsze i najbardziej pożądane cechy, których od dobrze i nowocześnie zorganizowanego biura rachunkowego można się dzisiaj spodziewać.

Outsourcing w zarządzaniu firmą

Kooperacja z podwykonawcami oraz angażowanie do pewnych działań podmiotów zewnętrznych to już niemal standard w działalności każdej współczesnej firmy. Okazuje się jednak, że rzecz poza  samymi procesami produkcyjnymi czy generowaniem usług przez określone przedsiębiorstwo wiąże się także z jego zarządzaniem. Mamy tutaj na myśli wyłącznie wszelkie prace dokumentacyjne, które wspomagają zarządzanie, a nie działania decyzyjne, które, rzecz jasna, pozostają w wyłącznej kompetencji zarządu firmy. Zlecanie większości tego wszystkiego, co potocznie określamy pracami biurowymi, podmiotom zewnętrznym jest dzisiaj powszechnie stosowane przez większość przedsiębiorców. Szczęśliwie taka „biurowa współpraca” nie wymaga angażowania kilku lub kilkunastu różnych podwykonawców, oto bowiem na naszym rynku działają nowoczesne biura rachunkowe, które oferują właściwie wszystko, co w każdej firmie w zakresie dokumentowania swej działalności należy czynić. O usługach, jakie oferują takie nowoczesne biura, opowiadali nam specjaliści z firmy BIURO RACHUNKOWE SALDO z Dąbrowy Górniczej.

Oferta nowoczesnych biur rachunkowych

Z usług biur rachunkowych korzystają dzisiaj firmy najróżniejszego autoramentu: od jednoosobowych i niewielkich kilkuosobowych zakładów rodzinnych i rzemieślniczych, po wielkie kilkusetosobowe lub większe przedsiębiorstwa. Jakie biura mogą tutaj liczyć na największą klientelę?

Współczesne biura rachunkowe to już nie tylko czysta, że użyjemy tego starego terminu, buchalteria, lecz także wszelka inna działalność biurowa. Oto co, każde dobre biuro rachunkowe może dzisiaj zaoferować swoim zleceniodawcom:

 • pełną obsługę księgową,
 • prowadzenie:
  • ksiąg handlowych
  • podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
  • innych ewidencji podatkowych,
  • ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • pełnej dokumentacji płacowo-kadrowej włącznie z ewidencją dokumentacji osobowej pracowników, obliczaniem wynagrodzeń i zasiłków chorobowych oraz z wysyłaniem dokumentów do ZUS i PFRON, a także obsługę BHP,
 • sporządzanie:
  • deklaracji podatkowych,
  • sprawozdań i analiz finansowych,
 • doradztwo podatkowe przy wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania i przy wykonywaniu audytów,
 • reprezentowanie w postępowaniach podatkowych.

Na koniec dodajmy, że oczywistą powinnością każdego dobrego biura rachunkowego jest dzisiaj już oferowanie swych usług w trybie online.

Materiał partnera