hodowla świń

Biegunki u zwierząt hodowlanych a czystość pomieszczeń gospodarskich

Warunki bytowania zwierząt hodowlanych mają ogromny wpływ na ich zdrowie, a także na opłacalność chowu. Inwestycja w higieniczne obory i zagrody może uchronić hodowcę przed obniżeniem mięsności i mleczności, wydatkami na leczenie, a także przed padaniem zwierząt. Jednym z problemów wynikających z niedostatecznej czystości jest biegunka u świń i krów. Jak można jej zapobiec?

Większości biegunek u zwierząt hodowlanych można zapobiec!

Biegunki u zwierząt mogą mieć różne podłoża. Kojarzą się z chorobą, a więc z bakteriami i wirusami, a tymczasem większość biegunek, bo aż 80%, pojawia się u świń na tle funkcjonalnym. Oznacza to, że wywołują je złe warunki bytowe zwierzęcia.

Biegunkę może wywołać nagła zmiana otoczenia i związany z nią stres, ale też długotrwałe przebywanie w uciążliwych warunkach. Podstawą zdrowia zwierząt gospodarskich jest zapewnienie im czystości pomieszczeń gospodarskich.

Tak jak człowiek źle się czuje w brudzie i hałasie, tak też jest np. ze świniami czy krowami. Niedostatecznie częsta zmiana podściółki, zaduch, brudne poidła czy stłoczenie zwierząt mogą być powodem biegunek, które obniżają wydajność chowu i podnoszą jego koszty. Dlaczego tak się dzieje?

Przewlekły stres jest czynnikiem chorobotwórczym – wyjaśnia specjalista z firmy Bentawet. – Prowadzi do obniżenia odporności i zwiększa podatność na ataki drobnoustrojów. Zaburza pracę jelit, co osłabia wchłanianie substancji odżywczych. Zwierzę słabnie i staje się łatwym celem dla bakterii i wirusów, których nie brakuje w pomieszczeniach gospodarskich, gdzie zaniedbano standardy higieny.

Jak zadbać o czystość pomieszczeń gospodarskich?

Mając na uwadze dobrostan zwierząt, warto inwestować czas w dbałość o ich środowisko życia. Absolutne podstawy higieny pomieszczeń gospodarskich to:

  • Regularna zmiana podściółki. Zwierzęce odchody na podłożu organicznym stają się siedliskiem bakterii, wirusów i grzybów. Przyciągają także insekty.
  • Płukanie koryt i poideł. Gdy zwierzę je z brudnych pojemników, drobnoustroje dostają się wprost do jego organizmu bez żadnych przeszkód. Resztki pokarmu są doskonałym miejscem rozwoju dla drobnoustrojów chorobotwórczych.
  • Zwierzęta gospodarskie nie lubią przeciągu, ale nie mogą przebywać w dusznym pomieszczeniu, gdzie atmosfera jest zawilgocona i zawiera mało tlenu, a dużo dwutlenku węgla. Sprawna wentylacja zapewni dopływ świeżego powietrza bez narażania zwierząt na przewianie.
  • Zapewnienie przestrzeni życiowej. Ciasnota jest dla zwierząt potężnym źródłem stresu. Wiąże się z ciągłym hałasem, ograniczeniem ruchów, zwiększoną ilością odchodów. Świnie i krowy powinny mieć możliwość swobodnego położenia się i wstania. Więcej miejsca będzie na plus, bo pozwoli wybiegać się lub bawić. Zwierzęta są wówczas spokojniejsze i zdrowsze.

W przypadku prosiąt i jagniąt, a także zwierząt przeniesionych do nowych kojców lub dopiero zakupionych warto podjąć więcej kroków podnoszących czystość ich środowiska. Buty czy odzież hodowcy także mogą być źródłem zanieczyszczeń i bakterii, na które zwierzęta jeszcze się nie uodporniły. Dlatego warto zmieniać obuwie i okrycie wierzchnie lub korzystać z ochraniaczy.

Czyste środowisko jest jednym ze sposobów na zapobieganie biegunce i wysoką wydajność chowu. Naturalnie, powinno iść to w parze z prawidłowym żywieniem i suplementacją. Biegunki u świń, które są zadbane, zdarzają się znacznie rzadziej, a to oznacza wyższą mięsność, maksymalną płodność i zdolność loch do wykarmienia młodych, a także niższe koszty związane z potencjalnym leczeniem zwierząt.

Materiał partnera