transport na terenie UE

Bezpieczny transport na terenie UE. Co mówią przepisy?

Aby móc bezpiecznie i legalnie realizować transport na terenie UE, niezbędne jest zastosowanie się przewoźnika do obowiązujących przepisów, spełnienie wielu wymogów oraz posiadanie stosownych dokumentów. Dlatego też transportem na terenie UE zajmują się profesjonalne firmy spedycyjne, które doskonale znają i dostosowują się do przepisów prawa transportowego. Co mówią przepisy o bezpiecznym transporcie na terenie Unii Europejskiej?

Dokumenty, które powinny posiadać firmy spedycyjne

Szeroko rozumiany transport na terenie UE należy do zadań firm przewozowych. Towarów nie można przewozić na własną rękę – niezbędne jest posiadanie stosownych dokumentów. Należą do nich:

  • licencja na międzynarodowy transport drogowy,
  • certyfikat kompetencji zawodowych,
  • licencja i zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
  • zezwolenie na transport międzynarodowy towarów,
  • CMR,
  • świadectwo kierowcy (jeżeli nie jest obywatelem jednego z państw członkowskich UE),
  • karnety TIR i ATA,
  • zezwolenie EKMT,
  • zezwolenie na przewóz kabotażowy.

Ponadto zgodnie z obowiązującym prawem każda firma przewozowa zobowiązana jest do posiadania nie tylko ubezpieczenia pojazdów OC, ale także ubezpieczenia OCP.

Firmy przewozowe odpowiadają za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub złego wykonania czynności w ramach zawartej umowy spedycyjnej, zobowiązującej przewoźnika do wykonania usługi związanej z przewozem towaru. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika, w skrócie OCP, pokrywa koszty z tytułu: uszkodzenia, ubytku, szkody lub utraty powierzonego mienia w trakcie trwania czynności spedycyjnej (przewozu bądź składowania), nieprawidłowego wypełnienia dokumentów czy niezgłoszenia przesyłki do ubezpieczenia – dodaje nasz rozmówca z firmy spedycyjnej KAMI w Bielsko-Białej.

Konwencja CMR

Konwencja CMR, podpisana w 1956 roku w Genewie, to jedna z najważniejszych regulacji prawnych dotyczących transportu międzynarodowego i obejmuje jedynie odpłatne zlecenia, których miejsce nadania i miejsce dostawy znajdują się w oddzielnych krajach. Dla bezpiecznego przewozu ma ogromne znaczenie, ponieważ konwencja CMR powstała celem usprawnienia ochrony prawnej wynikającej z transportu oraz zabezpieczenia dobra przewoźnika i przewożonych towarów. List przewozowy CMR sporządzany jest zawsze w trzech egzemplarzach – jeden dla nadawcy, drugi dla odbiorcy, trzeci dla przewoźnika. Egzemplarze te muszą być identyczne w treści i jednobrzmiące oraz zawierać wszelkie wymagane dane przewoźnika, odbiorcy czy zawartości ładunku. Co ważne, każdy z tych egzemplarzy ma identyczną moc prawną.

Konwencja AETR

Konwencja AETR, podpisana w 1970 roku w Genewie, reguluje przepisy dotyczące warunków zatrudnienia w firmach, które zajmują się transportem międzynarodowym. Najważniejszym celem konwencji AETR jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz usprawnienie transportu międzynarodowego. Wymaga ona rejestrowania czasu pracy oraz czasu odpoczynku kierowcy na tachografach, kartach zapisu, specjalnych tarczach lub jakimkolwiek urządzeniu kontrolnym, które rejestruje prędkość, odległość przebytą przez pojazd czy otwarcie skrzynki z kartą kontrolną. Zgodnie z konwencją AETR dzienny czas pracy nie powinien przekraczać 9 godzin, a maksymalny czas prowadzenia pojazdu bez przerwy wynosi 4,5 godziny. Warto zaznaczyć, że do czasu pracy zaliczany jest także czas załadunku i rozładunku.

Materiał partnera