lekarz medycyny pracy

Badania lekarskie pracownika – kto za nie płaci?

Badania lekarskie pracowników odbywają się przed rozpoczęciem pierwszej pracy, a następnie przynajmniej raz na pięć lat. Nie każdy ma świadomość, jak wyglądają przepisy w tej kwestii, dlatego warto przybliżyć najważniejsze regulacje. Jedną z kwestii budzących wątpliwości jest to, czy za badania lekarskie koszty ponosi pracownik, czy może pokrywa je w całości pracodawca. Jak wygląda to w teorii i w praktyce?

Kiedy pracownik musi poddać się badaniom lekarskim?

Podstawowym zadaniem, które należy wykonać przed podjęciem zatrudnienia, jest udanie się do specjalistów w dziedzinie medycyny pracy. Badania lekarskie odbywają się w momencie, gdy osoba jest już przyjęta, ale nie rozpoczęła jeszcze pracy. Dzięki nim można stwierdzić, czy jest ona zdolna do podjęcia określonego rodzaju pracy i czy nie ma żadnych przeciwwskazań ku temu. Takie badania to absolutna konieczność dla tych osób, które rozpoczynają aktywność zawodową.

Badania wstępne to jednak nie jedyne, które wykonuje lekarz medycyny pracy. Wyróżnia się także badania okresowe, które trzeba wykonywać co pięć lat. Kontrola stanu zdrowia pracownika jest bardzo istotnym działaniem. Jeszcze ważniejsza jest w takich przedsiębiorstwach, w których osoby są narażone na ciężkie warunki pracy i szkodliwe dla zdrowia czynniki. Wtedy badania są wykonywane częściej.

Częstotliwość badań zależy także czasem od stanu zdrowia pracownika. Jak mówi ekspert z Centrum Medycznego Ultramedic również przebyta choroba jest przesłanką do przeprowadzenia badań kontrolnych, jeżeli powodowała niezdolność do pracy przez czas dłuższy niż 30 dni.

Warto także wiedzieć, że osoby, które zmieniają pracę na taką, której charakter jest zbieżny z poprzednią, mogą przedłużyć swoje poprzednie dokumenty i niekoniecznie muszą ponownie przechodzić kontrolę przez specjalistów w dziedzinie medycyny pracy.

Kto płaci za badania lekarskie?

Jak mówi ekspert, niektórzy zastanawiają się, kto pokrywa koszt badań okresowych i kontrolnych. Pracownik nie musi się martwić o to, że będzie za nie płacił, ponieważ wszystkie koszty ponosi pracodawca. Badania pracowników odbywające się co kilka lat są przeprowadzane w godzinach pracy i osoba, która się im poddaje, może mieć również zwrócone koszty dojazdu na badania, jeżeli odbywają się one w innej miejscowości.

Badania okresowe i kontrolne wliczają się do czasu pracy. Pracodawca ma obowiązek pilnować, aby pracownicy przechodzili je w określonym terminie, ponieważ jest to niezbędne, by kontrolować ich stan zdrowia. Po dłuższej chorobie również należy udać się do przychodni.

Materiał partnera