Backup danych

Backup danych. Kiedy i dlaczego należy go wykonywać?

Komputery nie są urządzeniami niezawodnymi. Ich usterki zdarzają się w najmniej oczekiwanym momencie. Niektóre z nich nie stanowią dla serwisantów większego problemu. Jednak niekiedy uszkodzony zostaje dysk twardy. Jak nietrudno się domyślić, wszystkie dane, które się na nim znajdują, mogą zostać wtedy utracone. Dlatego też, aby w przypadku awarii komputera nadal móc mieć dostęp do plików tekstowych czy zdjęć, wykonuje się backup danych.

Na czym polega backup danych?

Zarówno komputery domowe, jak i te wykorzystywane w firmach, służą do zapisywania na nich danych. Utrata takich informacji jest zawsze dotkliwa. Przepaść mogą zdjęcia, filmy, a także dokumenty w formie elektronicznej.

Backup danych to forma ich archiwizacji i tworzenia kopii zapasowych. Od innych metod odróżnia ją to, że kopiowane są tylko pliki wskazane przez użytkownika, przy czym nie czyści się atrybutów ich archiwizacji. Jest to dobry sposób zabezpieczenia się przed utratą danych dla tych, którzy nie mają potrzeby regularnego tworzenia kopii zapasowych i wystarczy im ich sporadyczne wykonywanie. W innym przypadku, kiedy dane mają być systematycznie archiwizowane, stosuje się nieco bardziej zaawansowane rozwiązania. Polegają one na tworzeniu różnego rodzaju kopii zapasowych – standardowych, codziennych, różnicowych czy przyrostowych.

Każda osoba, która przechowuje dane na komputerze, powinna zabezpieczyć się na wypadek ich utraty. To, jaki sposób tworzenia kopii zapasowej plików zostanie wybrany, zależy od potrzeb użytkownika. Można wykonywać ją każdorazowo po modyfikacji i zmianie danych lub może ona obejmować tylko wybrane pliki” – mówi ekspert z firmy Set IT-Rozwiązania Informatyczne.

W jaki sposób wykonywać backup danych?

Najpopularniejszą zasadą, jaką należy kierować się podczas backupu danych, jest reguła 3-2-1. Oznacza ona, że dane powinny być zapisane w trzech miejscach – na przykład na komputerze, pendrivie i na płycie CD/DVD. Oprócz tego muszą być one archiwizowane na przynajmniej dwóch różnych rodzajach nośników. Dodatkowo jedna z kopii powinna być przechowywana w innej lokalizacji, to znaczy poza siedzibą firmy lub poza domem.

Kopie zapasowe mogą dotyczyć wszystkich plików, które znajdują się na dysku twardym – mówi się wtedy o kopiach pełnych. Można też archiwizować tylko te dane, które różnią się od wykonanej najnowszej kopii pełnej. Istnieje także możliwość wykonywania jedynie kopii nowo powstałych informacji oraz danych. Wybór odpowiedniej metody powinien być ustalony po konsultacji ze specjalistą oraz pod kątem potrzeb użytkownika.

Materiał partnera