Audyt energetyczny

Audyty przedsiębiorstw w świetle przepisów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, audytem energetycznym w przedsiębiorstwie jest procedura obliczająca szczegółowo efektywność energetyczną badanego podmiotu. Celem takiego audytu jest określenie możliwości jeszcze bardziej oszczędnego gospodarowania energią. Dokładne przepisy mówią o warunkach, jakie powinno spełniać przedsiębiorstwo zobligowane do regularnych audytów. Jak regulują to przepisy?

W jaki sposób sprawy audytu reguluje ustawa?

W grudniu 2018 roku wyszła dyrektywa unijna, która zmienia dotychczasowe rozporządzenie w sprawie efektywności energetycznej. Istotne zmiany dotyczą zwiększenia liczby celów związanych ze wspomnianą efektywnością. Na rodzimym gruncie zaszły podobne zmiany. W roku 2016 wyszła nowa ustawa o efektywności energetycznej, która zastąpiła poprzednią z roku 2011. Zmiany, jakie wprowadza nowa ustawa, sprawiły, że zmieniły się warunki i zasady wykonywania audytów energetycznych w przedsiębiorstwach.

Audyty energetyczne przeprowadzają firmy takie, jak ET-EnergoAudyt, a robią to według przepisów, które dokładnie określają, jakie firmy mają obowiązek wprowadzenia tych procedur. Przede wszystkim dotyczy to podmiotów zatrudniających co najmniej 250 pracowników na pełnych etatach oraz tych, które osiągają sumę bilansową wynoszącą najmniej 43 miliony Euro lub miały obroty warte 50 milionów Euro.

Z tego wynika, że średni i mali przedsiębiorcy nie mają obowiązku przeprowadzania audytu. Duże firmy robią to raz na cztery lata, z tym że pierwszy audyt musiały one wykonać w ciągu roku od uprawomocnienia się nowych przepisów.

Które duże przedsiębiorstwa są zwolnione z przeprowadzenia audytu energetycznego?

Audyty energetyczne nie są obowiązkowe w przypadku konkretnej sytuacji, w jakiej jest firma. Mianowicie nie musi go przeprowadzać podmiot, w którym jest włączony i cały czas działa system zarządzania energią określony w specjalnej normie. Jest to norma ISO-50001. Dokładnie określa ona warunki gospodarowania energią w przedsiębiorstwie.

Inną okolicznością, dającą prawo do nieprzeprowadzania audytu energetycznego, jest zarejestrowanie firmy w systemie środowiskowego zarządzania, o którym mówi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego z listopada 2009. Wspomina ono o dobrowolnym przystąpieniu jednostek do systemów zarządzania energią.

Od obowiązku zwolnione są firmy, które już wykonały audyt z racji udziału w powyżej wymienionych systemach. Przedsiębiorstwa niezwolnione w powyższy sposób muszą regularnie realizować tę procedurę.

Materiał partnera