Audyt śledczy

Audyt śledczy jako element postępowania przedrestrukturyzacyjnego

Restrukturyzacja przedsiębiorstw ma na celu naprawienie błędów powstałych podczas działania firmy lub polepszenie jej kondycji. Dotyczy to różnych gałęzi gospodarki. Do wdrożenia planów restrukturyzacyjnych mających pomóc firmie trzeba się odpowiednio przygotować poprzez przeprowadzenie audytu. Jednym z jego rodzajów jest audyt śledczy. Czy warto go wybrać?

Co to jest restrukturyzacja?

Restrukturyzacją nazywa się proces gwałtownych zmian, które zachodzą w aktywach, pasywach lub organizacji firmy. Jej celem jest rozwiązanie problemów danej firmy lub stabilizacja jej sytuacji. Zazwyczaj dotyczy to kwestii finansowych. Czasem restrukturyzację przeprowadza się też w innym celu.

Jak mówi pracownik Kancelarii Prawno-Ekonomicznej w Warszawie, restrukturyzacja jest także dobrym rozwiązaniem przed wejściem na giełdę, ponieważ w praktyce pozwala uzyskać lepsze wyniki finansowe. Jak ją przeprowadzić?

Audyt śledczy – czy to dobry pomysł?

W ramach postępowania przedrestrukturyzacyjnego konieczne jest przeprowadzenie odpowiedniego audytu. Jedną z jego form jest audyt śledczy, którego celem jest wykrycie nieprawidłowości i nadużyć finansowych, a konkretnie ich sprawcy. Poprawne przeprowadzenie audytu pomoże polepszyć sytuację firmy, a także oszczędzić czas i koszty.

Działanie to polega na dokładnej analizie dokumentów oraz sprawozdań dotyczących zadłużeń i zarządzania finansami. W ten sposób można wykryć ewentualne błędy czy fałszerstwa. Specjaliści przeprowadzający audyt zajmą się również wszystkimi procedurami i pracownikami, którzy mogą wzbudzać podejrzenia. Ostatnim etapem jest przygotowanie raportu sądowego.

Audyt śledczy skupia swoje działania na wykrywaniu nieprawidłowości. W ich skład wchodzą również celowe fałszerstwa czy korupcje. Kancelarie przeprowadzające przegląd zajmą się też prowadzeniem postępowań wyjaśniających.

Co zrobić, aby dobrze przeprowadzić audyt śledczy?

Przeprowadzenie audytu śledczego to często skomplikowany proces z uwagi chociażby na ilość dokumentacji, którą trzeba przeanalizować. Jednak z pomocą profesjonalnej kancelarii można zrobić to dobrze. Skutkiem dokładnego przeglądu dokumentacji będzie restrukturyzacja firmy. Przed przystąpieniem do działań prawnicy przedstawią właścicielom danej firmy przyczyny problemów oraz konsekwencje podjętych działań. Następnie ustalą, jak powinno wyglądać działanie przedsiębiorstwa i jakie skutki przyniesie zastosowanie zmian. Po podjęciu tych wszystkich działań można wprowadzić plan naprawczy w ramach restrukturyzacji firmy.

Materiał partnera