Sanitas per aquam, czyli leczenie przez wodę – to właśnie więcej ...