Stres, szczególnie ten długotrwały, ma niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka więcej ...