Większość ludzi drzwi utożsamia tylko i wyłącznie z samym skrzydłem, więcej ...