zabezpieczenie medyczne imprez sportowych

Czy imprezy sportowe wymagają zabezpieczenia medycznego?

Konieczność zabezpieczenia medycznego imprez sportowych określają przepisy obowiązującego w Polsce prawa. Odnoszą się one do każdej imprezy masowej i mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa jej uczestnikom. Nieprzestrzeganie wytycznych Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących zabezpieczenia bezpieczeństwa uczestników imprezy sportowej pod względem medycznym wiąże się z wieloma konsekwencjami dla jej organizatorów.

Kiedy impreza sportowa jest masowa i wymaga zabezpieczenia medycznego?

Zgodnie z definicją o sportowej imprezie masowej możemy mówić wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki. Dotyczą one liczby udostępnionych przez organizatora miejsc dla widzów, a także charakteru zgromadzenia, który musi uwzględniać współzawodnictwo sportowe lub służyć w celu popularyzowania kultury fizycznej. W przypadku imprez sportowych, które nie są organizowane na terenie obiektów sportowych i innych budynków, aby można było mówić o imprezie masowej, musi zostać udostępnionych co najmniej 1000 miejsc dla widzów. W przypadku wydarzeń sportowych, które mają miejsce wewnątrz budynków, aby impreza stała się masowa, musi zostać udostępnionych co najmniej 300 miejsc dla widzów. Zabezpieczenie medyczne imprez sportowych musi spełniać minimalne wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia. Z reguły uwzględnia m.in. zapewnienie podstawowej pomocy medycznej poprzez utworzenie specjalnych punktów medycznych, rozdysponowanie ratowników, którzy będą patrolowali teren imprezy, a także pozostawanie w gotowości zespołów wyjazdowych.

Zabezpieczenie medyczne imprez sportowych jest koniecznością, nawet gdy nie spełniają one warunków, które nadają im status imprezy masowej. Stała gotowość zespołu ratowniczego gwarantuje poczucie bezpieczeństwa uczestników imprezy i jest sposobem na uniknięcie poważnych problemów, które mogą pojawić się w momencie, gdy któryś z zawodników lub widzów ulegnie wypadkowi – wyjaśnia ekspert z firmy OL-MED TRANSPORT MEDYCZNY z Poznania.

Kto zajmuje się zabezpieczeniem medycznym imprez sportowych?

Zabezpieczeniem medycznym imprez sportowych zajmują się wyspecjalizowane firmy, które dysponują zespołem wysoko wykwalifikowanych ratowników oraz niezbędnym zapleczem sprzętowym w postaci m.in. doskonale wyposażonych ambulansów. Podczas poszukiwania firmy, która zabezpieczy imprezę sportową pod względem medycznym, warto zwrócić uwagę na doświadczenie w obsłudze podobnych wydarzeń oraz zakres świadczonych usług.

Materiał partnera