koncert w plenerze

Jak zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom koncertu w plenerze?

Do zorganizowania masowej imprezy, takiej jak koncert w plenerze, potrzebne jest uzyskanie stosownych pozwoleń. Na organizatora, poza załatwieniem formalności spada obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wydarzenia. Oprócz współpracy z innymi podmiotami, takimi jak Straż Pożarna, Policja, Ratownictwo Medyczne czy firma ochroniarska, ważne jest także minimalizowanie zagrożeń od strony technicznej. O czym pamiętać?

Analiza zagrożeń

W imprezach masowych bierze udział dużo osób, między którymi następuje ciągła rotacja. To spore utrudnienie, gdyż nie można mieć pod kontrolą całej widowni jednocześnie tak jak w przypadku koncertów na zamkniętej przestrzeni. Przed zaplanowaniem procedur bezpieczeństwa trzeba przeanalizować ryzyko wystąpienia zagrożeń, również pod kątem nietypowych sytuacji. Należy wziąć pod uwagę m.in.:

  • uczestników – ich ilość oraz uogólniony profil osób, które wezmą udział w imprezie,
  • charakterystykę terenu – miejsca, które mogą stwarzać ryzyko wypadku lub być szczególnie narażone na akty wandalizmu i przestępczości,
  • zdarzenia losowe – wypadki, awarie systemu, a nawet nagłe załamanie pogody to również czynniki, które należy uwzględnić podczas analizy zagrożeń.


Po przeanalizowaniu sytuacji, które mogą wystąpić podczas eventu, dużo łatwiej się do nich przygotować. Dzięki temu można zaangażować więcej środków bezpieczeństwa, aby uniknąć poważnych komplikacji.

Techniczne zabezpieczenie koncertu

W zapewnieniu bezpieczeństwa podczas imprezy plenerowej w dużej mierze odpowiada dobra organizacja przestrzeni. Po analizie zagrożeń łatwiej jest zaaranżować teren tak, aby stwarzał jak najmniej możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowych. Najważniejsze jest odpowiednie zabezpieczenie widowni i wyznaczenie strefy przy scenie, do której mają wstęp zaproszeni goście lub osoby z wykupionymi biletami. W takim miejscu zamiast standardowych krzeseł lepiej postawić na stabilniejsze i bezpieczniejsze rozwiązania takie jak podesty sceniczne. Wynajem takich konstrukcji nie wiąże się z dużym kosztem, a może przyczynić się do komfortu i bezpieczeństwa uczestników. Oprócz tego organizator musi zadbać o:

  • wytyczenie wyjść ewakuacyjnych,
  • oznaczenie punktu medycznego,
  • zabezpieczenie kabli i urządzeń elektrycznych,
  • ograniczenie i wyznaczenie terenu,
  • zorganizowanie łączności oraz sprzętu ratowniczego i gaśniczego,
  • zapewnienie ochrony przeciwpożarowej.


Od strony technicznej należy także zadbać o dostęp do agregatu prądotwórczego. W razie wystąpienia awarii będzie można skorzystać z peryferyjnego źródła zasilania. Jest to ważne nie tylko dla powodzenia koncertu, ale także prawidłowego działania niektórych sprzętów ratowniczych i gaśniczych. Jeżeli jest taka możliwość, warto zdecydować się na montaż monitoringu i telewizji dozorowej. Takie rozwiązanie nie tylko umożliwi podjęcie natychmiastowej reakcji w przypadku wystąpienia zagrożenia, ale także pozwoli na wyciągnięcie konsekwencji, gdyby doszło do naruszenia bezpieczeństwa.

Materiał partnera