wycieczki szkolne

Czy warto zorganizować wycieczkę szkolną z biurem podróży?

Przyjemnym elementem edukacji szkolnej są różnego rodzaju wycieczki. Pozwalają one dzieciom i młodzieży oderwać się od obowiązków szkolnych, a także poznawać nowe miejsce. Szkoły mogą organizować wycieczki we własnym zakresie lub korzystając z pomocy biur podróży. Przyjrzyjmy się zatem, czy warto zorganizować wycieczkę szkolną z biurem podróży?

Organizacja szkolnej wycieczki – obowiązki i kwestie formalne

Organizacja ciekawej wycieczki szkolnej wymaga sporego przygotowania oraz kreatywności. Należy jednak również zadbać o bezpieczeństwo dzieci, a także spełnić wytyczne, jakie zostały przygotowane przez Ministerstwo Edukacji. W rozporządzeniach znajdziemy m.in. informację, że przy organizowaniu szkolnej wycieczki dyrektor szkoły musi wyznaczyć kierownika wycieczki, którą może być wyłącznie osoba będąca czynnym pedagogiem. Na barkach takiego kierownika wycieczki spoczywa sporo obowiązków, m.in. opracowanie planu wycieczki, zaopatrywanie uczniów i opiekunów w niezbędne sprzęty, organizacja transportu, wyżywienia czy noclegów, dysponowanie środkami i ich rozliczanie.

Jak więc widać, obowiązków tych jest sporo. Na szczęście dopuszczalna jest możliwość organizacji wycieczki szkolnej przez biuro podróży. Wówczas osoba będąca kierownikiem jest odciążana z wielu zadań – ponieważ to biuro je przejmuje.

Dlaczego warto zorganizować szkolną wycieczkę z biurem podróży?

Niektóre biura podróży, takie jak Biuro Podróży w Połańcu Tu i Tam, oferują pomoc w organizacji szkolnych wycieczek. Rozwiązanie takie ma bardzo dużo zalet. Przede wszystkim, jak wspomnieliśmy powyżej, odciąża kierownika wycieczki z wielu zadań. Dla wielu osób sporym wzywaniem jest pogodzenie dostępnych środków z zapewnieniem odpowiednich noclegów, przejazdów, posiłków i zwiedzania. W tym właśnie może pomóc nam biuro podróży! Osoby doświadczone w codziennej organizacji wyjazdów doskonale wiedzą, w jaki sposób zapewnić moc atrakcji, jednocześnie trzymając się budżetu. Warto podkreślić, że biura podróży ściśle trzymają się rozporządzeń Ministerstwa Edukacji, więc możemy być pewni, że wycieczka będzie nie tylko przyjemna, ciekawa, ale również bezpieczna i zgodna zobowiązującymi przepisami!

Możemy zatem liczyć nie tylko na ciekawy program wycieczki, ale również na doskonałą organizację transportu, wyżywienia, noclegów czy pomoc ewentualnych pilotów wycieczki posługujących się obcym językiem, jeśli chodzi o wycieczki szkolne za granicę. Niezwykle ważna jest też kwestia ubezpieczenia – wszystkim zajmuje się biuro podróży.

Materiał partnera