samochód jadący na złomowanie

Złomowanie samochodu krok po kroku

Przedsiębiorstwa zajmujące się skupem i złomowaniem samochodów otwierają przed właścicielami wiele możliwości szybkiej sprzedaży pojazdów. Dotyczy to najczęściej samochodów powypadkowych, w znacznym stopniu uszkodzonych i wyeksploatowanych. Jedną z form jest również złomowanie pojazdu. Warto się dowiedzieć, kiedy należy to zrobić i jak wygląda ten proces.

Recykling głównym celem złomowania pojazdów

Wszystkie pojazdy nienadające się do dalszej eksploatacji muszą zostać poddane kasacji. Ich elementy i płyny eksploatacyjne mogą w każdej chwili zagrozić środowisku naturalnemu. Dlatego powinny jak najszybciej trafić do profesjonalnych firm recyklingowych. Tam zostaną rozebrane na części. Fachowa utylizacja zapewnia pełne bezpieczeństwo i pewność, że wszystkie groźne dla otoczenia substancje zostaną unieszkodliwione, a nie wylane do studzienek kanalizacyjnych lub do lasu.

Przede wszystkim porządek w dokumentacji

Legalnym złomowaniem pojazdów zajmują się specjalistyczne firmy recyklingowe. Muszą one spełniać wszystkie wymogi formalne potwierdzone przez Marszałka Województwa. Jedną z prężniej działających w okolicach Piotrkowa Kujawskiego jest firma Autorecykling Arpol. Aby oddać pojazd do złomowania, konieczne jest dostarczenie wszystkich dokumentów – dowodu osobistego, polisy OC, dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu (o ile była wydana).

  • W przypadku utraty karty pojazdu wystarczy przedstawić oświadczenie woli.
  • Jeśli na skutek wypadku, kolizji lub złego stanu technicznego auta dowód rejestracyjny został zatrzymany przez policję, to należy okazać odpowiedni dokument.
  • Jeżeli pojazd ma współwłaścicieli, to dokumenty podpisać muszą wszyscy właściciele lub jedna osoba odpowiednio upoważniona.
  • W przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego zobowiązani jesteśmy do przestawienia dokumentu z wydziału komunikacji.
  • Przy braku tablic rejestracyjnych wymagane jest oświadczenie.

W momencie dostarczenia wszystkich dokumentów firma recyklingowa wystawia zaświadczenie o przyjęciu pojazdu do kasacji, z którym udajemy się do Wydziału Komunikacji.

Demontaż i utylizacja pojazdu

Pierwszym etapem złomowania są oględziny pojazdu. Maja one na celu ocenę, które podzespoły i części nadają się do ponownego wykorzystania, a które należy zneutralizować. Niebezpieczne elementy i płyny eksploatacyjne takie, jak płyn chłodniczy, kwas akumulatorowy, olej silnikowy, płyn hamulcowy, olej przekładniowy, paliwo, płyn klimatyzacji i do spryskiwaczy zostają usunięte i przekazane do utylizacji. Pozostałe części pojazdu poddaje się rozbiórce i dzieli na surowce wtórne – szkło, złom ciężki, aluminium, ołów, miedź i inne.

Materiał partnera