olej silnikowy

Zastosowanie smarów w motoryzacji

Stosowanie smarów w motoryzacji jest niezbędne. Bez nich żaden samochód nie nadawałby się do użytku, a jeśli nawet, to tylko przez krótką chwilę. Najważniejszym zadaniem środków smarnych jest zapobieganie tarciu tam, gdzie mogłoby ono prowadzić do uszkodzenia elementów danego układu. Jakie rodzaje smarów wyróżniamy i jakie mają one zastosowanie w motoryzacji?

Środki smarne stosowane w motoryzacji

Najprościej podzielić smary stosowane w motoryzacji na:

  • płynne,
  • półpłynne,
  • stałe – w tym plastyczne.

Do smarów płynnych zalicza się głównie oleje – na przykład silnikowy albo przekładniowy. Wiele osób chętniej wybiera oleje syntetyczne lub półsyntetyczne niż mineralne, ponieważ gwarantują lepsze smarowanie i rzadziej też trzeba je wymieniać.

Bardziej maziste, czyli półpłynne środki smarne znajdują zastosowanie w smarowaniu między innymi przegubów czy piór resorów – a więc elementów, na których powinna znaleźć się warstwa smaru, aby minimalizować tarcie.

Smary stałe są obecnie używane coraz rzadziej. Sięga się po nie wtedy, gdy smary płynne lub półpłynne nie zdają egzaminu, bo samoczynnie ściekają albo w wyniku działania siły odśrodkowej, zostają usunięte z elementu, który powinny chronić. Zastosowanie plastycznych środków smarnych dotyczy taki elementów jak:

  • podwozie – układ zawieszenia, układ kierowniczy,
  • resory,
  • układ hamulcowy.

Jednak podkreślmy, że zazwyczaj można, zamiast tego stosować smary półpłynne, które świetnie się sprawdzają także do smarowania elementów takich jak linki hamulca ręcznego, cięgła giętkie czy przeguby kuliste cięgieł sztywnych.

Zastosowanie smarów w ramach konserwacji

Smary w motoryzacji stosuje się także w celach przeciwkorozyjnych. Pokrywa się nimi na przykład śruby, których nie brak, a które są narażone na kontakt z wodą. Dużą popularnością cieszą się dziś środki smarne w aerozolu. Taka forma umożliwia naniesienie smaru w trudno dostępne miejsca. Na przykład aerozole odrdzewiające potrafią uratować w sytuacji, kiedy z powodu korozji nie są się odkręcić śruby. Różne rodzaje smarów używanych w motoryzacji, ale też w przemyśle ma w swojej ofercie firma MDD Polska z Warszawy.

Dzięki środkom smarnym można pozbyć się też skrzypienia w drzwiach. Smary stosuje się także w przypadku zacinania się prowadnic. Można powiedzieć, że zarówno w układach wewnętrznych, jak i przy elementach zewnętrznych pojazdów środki smarne są niezbędne.

Ponieważ jednak na rynku dostępnych jest wiele różnych środków smarnych, dobranie odpowiedniego powinno być poprzedzone zapoznaniem się z zaleceniami producenta samochodu.

Materiał partnera