Nakładanie powłoki ochronnej na karoserię

Zastosowanie i właściwości polimoczników

Polimocznik jest tworzywem elastomerowym, które powstaje w wyniku reakcji izocyjanianu z poliaminami. Dwuskładnikową mieszankę natryskuje się na powierzchnie, a ta zastyga i utwardza się w ciągu kilkunastu sekund, tworząc hydroizolacyjną powłokę. Stąd polimoczniki wykorzystywane są na szeroką skalę w przemyśle: budownictwie, branży motoryzacyjnej, przemyśle morskim i wielu innych. Przyjrzyjmy się bliżej zastosowaniu i właściwościom polimoczników.

Jak powstają powłoki polimocznikowe?

Powłoki polimocznikowe powstają dwuetapowo. W pierwszej kolejności u producenta (np. Polychem Systems) powstaje prepolimer, posiadający reaktywne grupy izocyjanianowe. Następnie, już na miejscu przetwórstwa, miesza się prepolimer z poliaminami, napełniaczami oraz środkami pomocniczymi. Tak przygotowaną powłokę nanosi się za pomocą natryskiwania na powierzchnię. Proces żelowania i twardnienia mieszanki zachodzi bardzo szybko – nawet w ciągu kilku sekund. Czas ten zostaje specjalnie wydłużony, aby powłoka była bardziej gładka (żelowanie około 6 s, utwardzanie 15 s).

Do aplikacji niezbędny jest dwukomponentowy agregat wysokociśnieniowy (wytwarzający ciśnienie nawet do 200 barów), a w celu uzyskania jak najmniejszej lepkości produktu, niezbędne jest podgrzanie mieszanki do temperatury 70°C. Wówczas mieszanie składników w dyszy jest znacznie skuteczniejsze.

Właściwości powłok polimocznikowych

Ponieważ polimoczniki są tworzywem elastomerowym, cechują się wysoką rozciągliwością przy jednoczesnej odporności na zerwanie. W zależności od rodzaju (polimoczniki dzielą się na aromatyczne i alifatyczne), w skali twardości Shore’a uzyskują od 40 do ponad 80 (maksymalna twardość to 100). Powłoki polimocznikowe doskonale przyczepiają się do wielu materiałów oraz wyróżniają się zdolnością do mostkowania rys i odpornością na uderzenia. Ze względu na bardzo szybko zachodzącą reakcję możliwe jest natryskiwanie powłok na wilgotne, a nawet mokre powierzchnie, bez potrzeby ich wcześniejszego osuszania. Polimoczniki alifatyczne są dodatkowo odporne na działanie promieniowania UV, stabilne kolorystycznie, a także wysoce odporne chemicznie.

Zastosowanie polimoczników

Powłoki polimocznikowe stosowane są jako systemy ochronne przed korozją, działaniem wody, promieniowaniem UV i uszkodzeniami mechanicznymi na powierzchniach betonowych i stalowych (w ten sposób zabezpiecza się fundamenty, dachy, piwnice, oczka wodne, baseny, tarasy, a także mosty, tunele, zbiorniki, rurociągi). Polimoczniki są wykorzystywane również w przemyśle morskim, nie tylko do ochrony, ale również wygłuszania kadłubów oraz okładzin ładowni, a w przemyśle motoryzacyjnym jako powłoki ochronne na całą karoserię.

Materiał partnera